Afdrukken

Beste Parochianen,

Decreet tot onttrekking aan de Goddelijke eredienst van de kerk van het H. Hart en de H. Georgius te Bredevoort.

Op 12 maart 2021 heeft Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, het decreet uitgevaardigd om de kerk van het H. Hart en de H. Georgius aan de Goddelijke eredienst te onttrekken. Het decreet is een gevolg van het voorgenomen beleid van het Parochiebestuur HH. Paulus en Ludger, zoals neergelegd in het bestuurlijk Beleids- en Gebouwenplan. Wij stellen u via deze mededeling in kennis van dit decreet. Binnen een termijn van 10 nuttige dagen, te weten tot en met 22 maart 2021, kunt u aan de Aartsbisschop een aangetekend verzoek richten voor verbetering of herziening van dit decreet.

Het Parochiebestuur HH. Paulus en Ludger.

 

Klik op het decreet om dit te openen.

Decreet Bredevoort.H. Hart en H.Georgius.Decreet onttrekking aan eredienst.2021-03-11