Afdrukken

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 27 maart 2021:

 

Pastoraal

 Bestuur

Personeel en Vrijwilligers

 Geloofsgemeenschappen

 Gebouwen en beheer

 Financiën

 Communicatie

 Begraafplaatsen

 

De volgende vergadering van het parochiebestuur staat gepland op 17 april 2021.

 

Namens de parochie HH. Paulus en Ludger,

Berry Brockötter, portefeuille Communicatie