Afdrukken

 

 

Maanden Juli-augustus 2021

Zondag 4 juli:
Eeuwige God, U ziet om naar hen, die op de vuilnishopen hun levensonderhoud zoeken. Wij vragen Uw liefdevolle bijstand voor de inwoners van Islamabad, Pakistan, die in schrijnende armoede leven. Vooral voor de jonge mensen, die vaak geen toekomst zien, die gebukt gaan onder vervuiling, lawaai en zware lasten. Wees hun nabij met de liefde en het licht van Christus; bemoedig hen met hoop op een betere toekomst; verlos allen, die U nog niet kennen uit de duisternis van het ongeloof. Dit op voorspraak van de zalige Jozef Kowalski, door Christus onze Heer.

Zondag 1 augustus:
Genadige God, nadat Hij zijn beulen uit liefde had vergeven, schonk Uw Zoon Jezus Christus de Heilige Geest. Wij willen U vandaag op verzoek van Paus Franciscus bidden voor de Kerk: dat zij de genade en kracht ontvangt van de heilige Geest om zichzelf te hervormen in het licht van het Evangelie. Dat velen opnieuw geraakt worden door de Blijde Boodschap, zich bekeren en de weg van ware vrede en gerechtigheid gaan. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Gerhard Hirschfelder, priester en martelaar, door Christus onze Heer.

Zondag 15 augustus:
God onze goede Vader, Uw grootste wonder is de herschepping van de mens in Uw Zoon Jezus Christus. Op dit hoogfeest ter ere van de Heilige Maagd Maria vragen wij Uw zegen voor alle moeders in Laos: om de liefde van Christus in hun hart. Dat zij de vrede, vreugde en schone wijsheid van de Blijde Boodschap steeds meer ervaren in de zorg voor hun kinderen. Wij bidden dat Uw Kerk in Laos mag groeien in geloof alsook in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, Door Christus onze Heer.