Afdrukken

klonk er in onze kerk toen de beheergroep uiteenzette wat de ontwikkelingen zijn nadat de kerk in februari 2022 aan de eredienst wordt onttrokken. Na inventarisatie tijdens bijeenkomsten met betrokken parochianen is duidelijk geworden dat de katholieke geloofsgemeenschap graag een gemeenschap met een eigen identiteit wil blijven. Het morgengebed, de KBO, de Caritas, het onderdak voor de AA, de koren, de administratie, enz, zijn daarbij kernpunten die aandacht en ook ruimte vragen. Hoe lossen we dit op? Een klein onderkomen bouwen, gebruik maken van de ruimte in de Josefschool zijn opties die overwogen zijn. Heel erg blij zijn we met de uitgestoken hand van de Protestante Gemeente Aalten.  Toen deze gemeente van onze problemen hoorde was er een eerste reactie; "Waarom komen jullie niet bij ons" ? We hebben ruimtes genoeg en onze bezettingsgraad wordt ook kleiner vanwege het hetzelfde tijdsbeeld als in de overige christelijke kerken. Daling van het bezoekersaantal en minder kerk betrokkenheid van de jongere generatie. Na meerdere overlegmomenten is duidelijk geworden dat wij, de Rk_ geloofsgemeenschap, met dit aanbod een warm welkom en een goed onderdak tegemoet kunnen zien. Er is nog niets concreets afgesproken maar de de uitgestoken hand geeft ons een heel warm gevoel. Na de vakantie zal het overleg verder gaan. U hoort zeker nog van ons.