Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

OLV Tenhemelopneming | Beltrum

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Together Days 21 - 24 april 2022

De Together Days zijn afgesloten met een Eucharistieviering en een gezellig samenzijn in Beltrum. Zie op deze website de verslagen van de activiteiten met daarbij de fotoalbums.

Programma

Donderdagavond 21 april opening met een verteltheater ‘Nieuw Begin’

Vrijdag 22 april pastorale, diaconale en ontmoetingsactiviteiten

Zondag 24 april Parochiedag voor allen!

 

We waren blij u te zien.

In het voorjaar kreeg eenieder een zakje zonnebloempitten, ter gelegenheid van het 50 jaar jubileum van de Zonnebloem Beltrum. Velen onder ons hebben de pitten gekweekt en gezaaid. Het resultaat kunnen we zien op de foto's achter in de kerk. Het wedstrijdelement werd ook serieus genomen. Ondanks de droogte kregen ze op tijd water, gratis zon en veel liefde om ze tot een grote bloem te laten groeien.
De zonnebloemen hebben een eigen tempo van groeien, waar uiteindelijk een mooie bloem aankomt en mooie pitten in het hart van de bloem. Na de bloei zijn de pitten een aangename versnapering voor de vogels.
Dit initiatief bracht de mensen een aangename afleiding. De vrijwilligers werden op de hoogte gehouden van de stand van zaken en de hoogte die de zonnebloem al had.
Regelmatig ging een vrijwilliger op pad om een zonnebloem op te meten. De uiteindelijke winnaar zal een dezer dagen bekend worden.

 

En dat is wat de Zonnebloem Beltrum doet; 50 jaar goed voor elkaar.
Door de jaren heen hebben vele vrijwilligers zich ingezet en actief beziggehouden voor de medemens.
Bezoeken van de zieken, ouderen en minder validen, die zich soms eenzaam en buitengesloten voelen.
Niet meer zo goed mee kunnen komen, verlangen naar erkenning van hun lijden, zoeken naar een woord van meeleven. Het gevoel hebben dat je er soms bijhangt en er niet meer moest zijn.
Ziek, kwetsbaar, oud en soms geen contact met hun leefomgeving.
De medemens en de vrijwilligers doen het samen.

Vandaag tijdens de viering ter gelegenheid van de ziekenzondag hebben we tijdens het evangelie gelezen over vergeven en barmhartigheid.
Barmhartig zijn zij die zich ontfermen over de medemens, die in woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan degene die daaraan behoefte hebben. Deze boodschap is dus voor iedereen bedoeld, en niet alleen voor vrijwilligers die actief zijn bij de Zonnebloem
Zo is de Zonnebloem barmhartig, en tonen de vrijwilligers belangstelling voor de medemens.
Ook vandaag, wanneer we door middel van deze dienst een extra aandachts-moment hebben en dat we niet vergeten dat wij als geloofsgemeenschap, ziek en gezond, samen door het leven gaan.

Zoals de zon aandacht heeft voor de zonnebloemen, waarvan de bloemen gedurende de dag meedraaien met de zon.
Zo hebben de mensen de warmte van de ander nodig om te groeien, op te bloeien en contact met hun omgeving te behouden.

Dus laten we samen proberen, het kruis dat anderen te dragen hebben, een beetje mee te dragen.
Zet het hart open en plant een zaadje van liefde en vriendschap, om samen tot bloei te komen en gelukkig te zijn.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292