Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

OLV Tenhemelopneming | Beltrum

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


 

 Klik op een van de onderstaande links voor toegang tot de meest recente artikelen binnen de locatie Beltrum.

Welkom in R.K Kerk Beltrum Locatieblad De Echo     De Koren Geloofsgemeenschap Beltrum

Kerkgebouw/Mariakapel info

De Historie R.K. Kerk Beltrum Actie Kerkbalans
Kerkradio  Symposium van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed  Fotoalbum: Zicht op R.K.Kerk Beltrum
De Passie PCI - Parochiële Caritas Instelling   Fotoalbum: Kruisweg R.K.Kerk Beltrum
Facebookpagina Parochie
HH. Paulus en Ludger
Collecteschema 2022 Tarieven Parochie HH. Paulus en Ludger

 

Onze visie op ontwikkelen nieuw beleidsplan


De Locatieraad gelooft in de toekomst van de Beltrumse Kerk.

De Beltrumse geloofsgemeenschap, ofwel de Beltrumse kerk met het gebouw en de vele activiteiten die van hieruit georganiseerd worden, maakt sinds een paar jaar deel uit van de St. Paulusparochie. In de afgelopen periode heeft u het een en ander kunnen lezen over de ontwikkelingen die binnen onze Parochie gaande zijn en over de voorbereidingen om te komen tot een nieuw beleidsplan. Het beeld dat hieruit naar voren komt, is op veel fronten niet erg positief. De teruggang van het aantal gelovigen, de inkrimping van het pastoraal team en de afname van de financiële draagkracht maakt dat soms pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt.

Positieve ontwikkelingen

Als Locatieraad vinden we het jammer dat in alle bespiegelingen zo nadrukkelijk wordt ingezoomd op de mogelijke negatieve gevolgen. Wij zien de laatste jaren ook veel goede en positieve ontwikkelingen. Als kerkbezoeker heeft u de keuze uit een variatie aan vieringen in het weekend en kunt u nog altijd door de week (op woensdagmorgen) een viering bijwonen. In Beltrum hebben we maar liefst vier koren met elk hun eigen geluid en met enthousiaste leden. Wij kunnen trots zijn op een grote betrokkenheid: van de 2.500 mensen zetten zich maar liefst +/- 400 parochianen actief in om onze geloofsgemeenschap levend te houden. Die betrokkenheid blijkt ook uit het resultaat van de Actie Kerkbalans. In tegenstelling tot de landelijke trend, is het aantal deelnemers in Beltrum juist toegenomen.

Er samen voor gaan

Een geloofsgemeenschap ook in de toekomst vitaal houden, betekent meer dan zorgen voor een sluitende begroting. Dit is belangrijk, maar kernpunt is om het samen verantwoordelijk zijn voor de toekomst van onze kerk. Via het locatieblad De Echo houden we contact met elkaar, wat belangrijk is voor de betrokkenheid en saamhorigheid.

 ln de Beltrumse Locatieraad weten we ook dat gemeenschapszin niet vanzelf komt. Het vraagt van ons allemaal een bijdrage. Dit gebeurt al door velen van ons die zich inzetten als koorlid, actief zijn in een van de vele werkgroepen of als vrijwilliger. Maar ook door het kerkbezoek en het gezamenlijk vieren van diensten. En als er een beroep op u wordt gedaan, zeg dan niet: “dat kan een ander wel doen”, maar kijk wat uw bijdrage kan zijn. Als we ons als Beltrumse geloofsgemeenschap samen inzetten voor onze kerk dan kunnen we met een positief gevoel vooruit kijken.

Toekomst en bestaansrecht

Als Locatieraad geloven we dan ook dat onze Beltrumse kerk, als onderdeel van de St. Paulusparochie, een toekomst en bestaansrecht heeft.Wij zullen ons daar, hopelijk samen met u, sterk voor maken en kijken met vertrouwen naar de toekomst.

 De Locatieraad Beltrum

Het Maria-monument in Beltrum is gerenoveerd en opnieuw geplaatst.

In Beltrum heeft de projectgroep 'Trots op Beltrum' een aantal projecten gerealiseerd die beogen de levendigheid van deze kleine kern en het buitengebied te vergroten. Een van de projecten betrof de renovatie en herplaatsing van het Maria-Monument bij de kerk. Een monument met een belangrijke cultuur-historische betekenis voor Beltrum. De totale kosten, bedroegen € 9.000.--. De gemeente heeft hiervan € 2000.-- voor haar rekening genomen. Hiervoor konden de initiatiefnemers geen dekking vinden. Het geld is door de gemeente beschikbaar gesteld met een eenmalige subsidie uit het budget voor Plattelandsvernieuwing. De renovatie betrof een lokaal initiatief, grotendeels bekostigd met lokale giften en sponsoren en gerealiseerd door vrijwilligers uit Beltrum.

Het Maria-Monument heeft Beltrum te danken aan haar zesde pastoor, Hendrikus Fr. van der Horst, die op 8 april 1927 vanuit Groningen naar Beltrum kwam. Tijdens zijn predicaties liet de pastoor steeds weer blijken, een innige Maria vereerder te zijn. Hij verzocht zijn parochianen hem daarin te steunen en te volgen. Zijn verering van Maria ging zo ver dat hij in 1937, bij zijn 40-jarig priesterjubileum, door zijn parochie het beeld kreeg aangeboden dat nu in Beltrum als Maria-monument bekend staat. Het beeld kreeg aanvankelijk een plaats achter de kerk, tussen de kerk en de openbare weg. Het beeld werd onthuld op 15 augustus, de feestdag van de parochiepatrones. Op de marmeren onderbouw staat met grote letters MARIA REGINA MUNDI (Maria koningin van de wereld). Daarboven staat het levensgrote beeld dat de moeder Maria met Kind voorstelt. Met haar Iinker voet staat ze op een slang.
Dit Maria- monument stelt de gekroonde Moeder Gods voor, welke haar kind Jesus boven zichzelf heeft verheven. De samengevoegde hoofdletters XP zijn de 2 beginletters van het Griekse woord - CHRISTUS - .
Naast dit teken staan de Griekse schrijftekens Alfa en Omega, dit zijn de eerste en laatste letters van het Griekse alfabet.
Het linker tafereel op dit monument stelt - Mariaboodschap - voor. De engel Gabriël bericht Maria, dat zij de moeder van de verlosser wordt. De kerk gedenkt dit op 25 maart.
Het rechter tafereel stelt de kruisafname van Christus op de Calvarieberg voor. Dit gedenken wij op Goede Vrijdag.
Op de foto is het gerenoveerde beeld te zien, rechts van de ingang van de kerk. Het bouwmateriaal is van een verbouwing binnen in de kerk. Daar wordt momenteel een nieuwe vloer gelegd. Bovendien wordt de kerk binnen zo ingericht dat deze multifunctioneel gebruik kan worden.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

20 sept 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Bewapenen of ontwapenen?
 
05 okt 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Omarm wat op je pad komt!
 
08 nov 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
De dwaasheid van het geloof
 
13 dec 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
The Messiah van Händel zingt Kerstmis tegemoet