Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

OLV Tenhemelopneming | Beltrum

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Plaatsing Doopornament in de Maria kapel.

Het doopornament bevat verschillende belangrijke onderdelen die te maken hebben de doop.

Licht en donker:

De zon en de zonnestralen staan voor God, het Licht.

Voor goede, voorspoedige tijden. Zo kun jijzelf een zonnestraal zijn voor andere mensen door je warmte en

aanwezigheid, maar ook anderen kunnen een licht zijn voor jou.

Het leven is een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Daar heb je zelf niet altijd invloed op.

De donkere wolken staan symbool voor de moeilijke en soms pijnlijke periodes in het leven.

Het water:

De dopeling is ondergedompeld in het water en wordt door de hand opgetild uit het water.

Symbool voor het beginnen van een nieuw leven.

Water is belangrijk. Zonder water kun je niet leven, je drinkt het, je wast je er mee, maar het staat ook

symbool voor de grillige loop van het leven.

Rustig kabbelend, rimpelloos, met de stroom mee, of tegen de stroom in.

 

 De duif:

Symbool voor de H. Geest.

Het biedt steun en houvast op de levensweg. Het beschermt je in donkere tijden.

Hij neemt je onder zijn vleugels en wijst je de weg naar het Licht.

De druppel:

Als mens ben je als een druppel in het water, je bent onderdeel van een groter geheel.

In de maatschappij, in het geloof. Eén druppel kan het verschil maken.

De omlijsting is in de vorm van een druppel, met een verwijzing naar het wijwaterbakje.

Dit bevatte gewijd water, hierin dompelde je de vingers om vervolgens het kruisteken te maken.

Blauw:

De kleur blauw werkt kalmerend en verzachtend en is een koele, rustige en neutrale kleur.

Het opent de geest voor intuïtie.

Blauw is de kleur van de hemel, de verblijfplaats van God.

Mei 2016: Sylvia Tackenkamp Rudy Hoitink

 Bij de renovatie van het mortuarium kwamen mooie oude Fresco's tevoorschijn. 

Zo beschadigd kwamen de taferelen tevoorschijn, nadat de betimmering voor de fresco was verwijderd..

Johannes de doper. Hoogfeest de Geboorte van de H. Johannes de Doper. Hoewel Elisabeth niet meer vruchtbaar was, zou zij toch een kind krijgen. Dat werd haar beloofd door de aartsengel Gabriël. Deze was aan Zacharias verschenen terwijl hij een reukoffer bracht in de tempel van Jeruzalem. Gabriël zei: "Schrik niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord; uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, die u de naam Johannes moet geven. Hij zal u vreugde en blijdschap brengen. Om zijn geboorte zullen zich velen verheugen, want hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. Met heilige Geest zal hij vervuld worden, al in de schoot van zijn moeder. Vele Israëlieten zal hij bekeren tot de Heer hun God. Hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaders te keren naar de kinderen, en ongehoorzamen tot de houding van rechtvaardigen, en zo voor de Heer een volk in gereedheid te brengen." (Lucas 1: 13-18) 

 Je zou denken, waarom 40 gaten boren in deze muurschildering

Een fresco (Italiaans voor "vers") is een muur- of plafondschildering, waarbij de verf direct op de natte kalk of op het pleisterwerk wordt aangebracht, zodat zij daarmee, na droging, één geheel vormt. Het schilderen met verf op verse natte kalk heet al fresco of in fresco; op een gedroogde kalklaag heet dit schilderen a secco of al secco. Fresco wordt dus zowel gebruikt voor de schildertechniek als voor de schildering zelf. Deze techniek is al duizende jaren toegepast. Met name in kerkgebouwen in Italië. Met als bindmiddel (ei en pigment)(Fresco)? Fresco (schilderterm).

Uitvoering restauratie

De restauratie van de fresco’s in onze kerk zijn uitgevoerd door dhr. A Broens, die zich gespecialiseerd heeft in restauratie, advisering en toezicht van schilderwerken. De kunst is de fresco’s zo te herstellen, dat je ze geen geweld aan doet, aldus Broens. Het boren van gaten is nodig om de stuklaag vast te zetten (te verbinden) met het metselwerk, om het daarna bij te schilderen met waterverf en hierdoor de fresco’s weer in de oude staat terug te brengen. Het herstel van fresco’s is een tijdrovende aangelegenheid. De fresco’s zijn van die kwaliteit dat het herstellen ervan het zeker waard is. De ene fresco is een afbeelding van Johannes de Doper, de andere Jezus met een Schriftgeleerde, waarvan de kwaliteit het beste is. 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

20 sept 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Bewapenen of ontwapenen?
 
05 okt 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Omarm wat op je pad komt!
 
08 nov 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
De dwaasheid van het geloof
 
13 dec 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
The Messiah van Händel zingt Kerstmis tegemoet