Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

OLV Tenhemelopneming | Beltrum

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


 

 

Jaarlijks wordt de Actie Kerkbalans gehouden, ook in Beltrum.

KERKBALANS

In maart wordt er in Beltrum aandacht geschonken aan de actie Kerkbalans. In de week voor 20 maart worden de brieven rondgebracht en in de week na 20 maart worden ze weer bij u opgehaald.
Op zondag 20 maart is er om 10.30 uur een viering verzorgd door de werkgroep met medewerking van het koor Kiddoesj. Na afloop van de viering is er gelegenheid een kop koffie/thee te drinken.

'Beltrum is Beltrum niet zonder de kerk'

Henk te Bogt is sinds oktober 2021 verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerk met het parochie- centrum. "Twee prachtige gebouwen die we voor het nageslacht moeten behouden", vertelt hij vol over- tuiging. "Oude gebouwen zijn interessant, ze her- bergen een historie en hebben iets te vertellen."
Waarom hij 'ja' zei toen hij vorig jaar werd benaderd om de taak van Jan Hoffman over te nemen? "Ik ben werkzaam in de bouw dus bekend met de materie, heb een zwak voor oude gebouwen en daarnaast ben ik begaan met de historie van Beltrum. Zonder de bouw van de kerk was Beltrum niet geworden wat het nu is. De kerk als gebouw is ook niet meer weg te denken uit Beltrum, het is de blikvanger van Beltrum." Dan is de beslissing snel gemaakt.

Monumentale gebouwen
Zijn taak binnen de locatieraad is het onderhoud van het onroerend goed. Dat betreft in grote lijnen de kerk met het voormalige paro- chiecentrum. Het zijn monumen- tale panden wat inhoudt dat je gebonden bent aan richtlijnen.
Monumentenwacht maakt hier- voor een periodiek onderhouds- plan waarmee de onderhoudskos- ten voor een langere periode in- zichtelijk worden.

Er is altijd wel wat Na een inwerkperiode heeft Henk te Bogt al goed zicht, wat er op zijn pad komt. Het belang- rijkste is om deze prachtige gebouwen in stand te houden. "Met oude gebou wen is er altijd wel wat, weet Te Bogt. "Nu blijkt de kapconstructie van het voormali- ge parochiecentrum aangetast te zijn door een schimmel. Daar gaan we dit jaar mee aan slag.".

Kijken naar verduurzaming Verder wordt er binnen de loca- tieraad gekeken naar mogelijkhe- den om te verduurzamen. De energiekosten zijn, zeker nu, enorm hoog. Dan denk je al snel aan zonnepanelen. Henk te Bogt is daar geen voorstander van om- dat hij het op een karakteristiek pand als een kerk niet passend vindt. "Eerst maar eens kijken naar andere mogelijkheden van verduurzamen", zegt hij.

Kerkbalans belangrijk
"Omdat de kerk en de voormalige pastorie monumentale panden zijn, kunnen we voor het onder- houd een beroep doen op verschillende subsidieregelingen. Daarmee redden we het niet om alle kosten voor het onderhoud te dekken. Om de kerk in goede staat te behouden, is er ook een bijdrage van de gemeenschap nodig. Dat is altijd zo geweest en dat zal zo blijven." De opbrengst van de Actie Kerkbalans is daarom ook broodnodig voor het onder- houd van de kerk.

Klik hier voor machtigings formulier kerkbalans

Klik hier voor de Nieuwsbrief van de Actie Kerkbalans 2022 van de locatie Beltrum

Wilt u het donatie formulier vooraf invullen en klaar leggen?

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op. Op www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel kunt u heel eenvoudig uw voordeel berekenen.

Meer weten? Informeer bij uw plaatselijke parochie.

Klik hier voor het formulier voor de schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst.

 

Alle parochianen, die naar eigen vermogen hebben bijgedragen aan AKTIE KERKBALANS, zijn wij zeer erkentelijk voor hun bijdrage en zeggen wij van harte dank.

Allen die hebben meegewerkt om de actie kerkbalans goed te laten verlopen, onze oprechte dank.

Met vriendelijk groeten,

Commissie Kerkbalans

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

20 sept 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Bewapenen of ontwapenen?
 
05 okt 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Omarm wat op je pad komt!
 
08 nov 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
De dwaasheid van het geloof
 
13 dec 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
The Messiah van Händel zingt Kerstmis tegemoet