Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

OLV Tenhemelopneming | Beltrum

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


1 december 2021, nieuwe regels bisdom rondom corona

Alle vieringen en bijeenkomsten na 17:00 uur komen te vervallen vanaf nu tot en met 2 januari 2022. Begin volgende week volgt nadere berichtgeving rondom de vieringen met Kerst en Oud en Nieuw.
Zie hier het bericht van de bisschoppen

 

Vandaag zou de Passie gespeeld worden in de Paulus parochie..
Deze tekst/opname is van vorig jaar en dit lied zouden ze dit jaar ook zingen.. hoe toepasselijk..

Als wij niets doen

 

Denk je soms dat dit ons leven niet raakt
Of wachten we tot de storm over waait
Onze vrienden kapot worden gemaakt
Kijken we toe, tot de wind weer draait
Niemand van ons, heeft hier om gevraagd
Maar doen of je neus bloed is god geklaagd
we zitten te slapen, ons huis staat in brand
En je kunt niet weg, 't is overal, steek je kop niet in het zand

 

refrein


Als wij niets doen?
Wie dan?
We zien toch dat dit niet kan
't is nu aan jou en mij
Onze enige hoop zijn wij

 

Denk maar niet dat dit geruisloos verdwijnt
Het gaat niet weg als je, je ogen maar sluit
Je hoort en je ziet (maar je zwijgt)
Volg je je hart of redt je je huid

We kunnen niet blijven doen, of dit niet bestaat
We vergeten de regels en we stellen een daad
Er zijn veel te veel tranen, je voelt toch de pijn
't is nu aan jou, nu moet je er zijn

 

Als wij niets doen, wie dan?

We zien toch dat dit niet kan (zien dat dit niet kan)
't nu aan jou en mij
Onze enige hoop zijn wij

Verschuil je niet achter je hoge en veilige muur
Je moet je zelf vragen als de wereld in brand staat wie blust dan het vuur (blus jij het vuur?)
't Gaat over jou en mij
Onze enige hoop zijn wij
We zien toch dat dit niet kan
Als wij niets doen Wie dan?

 

In de 8e jaargang besteedt de redactie van het parochiemagazine SintLudgernu.nl aandacht aan onze naaste buren in de rubriek ’Ni’je naobers maken buurt. Voor de uitgave van april hebben wij de locatie Beltrum uitgenodigd ”Buurt” te maken.

Dit keer vertelt Beltrum over wie ze is en hoe ze samen kerk zijn uitdraagt.

Halfweg de 19e eeuw was de kerk in Beltrum een filiaalkerk van de Calixtusparochie in Groenlo. Vanaf 1853 tot 2010 was Beltrum een zelfstandige parochie en heeft in die anderhalve eeuw 12 pastores gekend. Onlangs kregen deze 12 pastores een ereplaats in het portaal van de kerk. Pastor Scholten, 93 jaar oud, onthulde toen een plaquette waarop de namen van deze pastoors vermeld staan. Met een knipoog werden ze de 12 apostelen van Beltrum genoemd.

Begraafplaats Beltrum

De begraafplaats is aangelegd op door familie Harbers geschonken grond. Tot en met maart 1853 werden de overledenen van Beltrum in Groenlo begraven en vanaf april 1853 werd de eerste overledene hier begraven. Wie de begraafplaats achter de Beltrumse kerk Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming, bezoekt valt de enkele kunst- en cultuurhistorische waardevolle graven op. Het familiegraf van Harbers met daarop een opengeslagen boek met daarop de namen van de vanaf 1895 hier bijgezette overledenen. Ook het graf van de drie gezusters Hassink. Zij zijn nauw verbonden met de vroegere H. Gerardus Majella Stichting (zieken- en bejaardenzorg) gelegen naast de kerk, die middels een legaat van Johanna Wilhelmina Hassink tot stand kwam, het huidige woon-en zorgcentrum De Hassinkhof.

In Beltrum zijn maar liefst zo'n vierhonderd vrijwilligers op een of andere manier betrokken bij onze geloofsgemeenschap. Vaak zijn het noeste werkers die achter de schermen veel werk verzetten.
Wie zijn die mensen en wat doen ze? Wij stellen ze aan u voor.

 

Onthulling nieuwe lectorenlessenaar tijdens eerste inloop     
Met ingang van dit jaar is in het tweede weekend van de maand op zondagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur een vrije inloop in de kerk. De eerste keer was op zondag 12 januari. Ter gelegenheid van Nieuwjaar en om de bezoekers te verwelkomen in de nieuwe opzet werd er koffie met een kniepertje gereserveerd. Voor de eerste keer was de opkomst met ruim veertig bezoekers zeker goed te noemen. De meeste mensen waarderen het dat er iets in de kerk georganiseerd wordt in weekenden dat niet iemand van het pastoresteam voorgaat in een dienst.

 

Tijdens de inloop op 12 januari was er bovendien de onthulling van een nieuwe lectorenlessenaar. Deze lessenaar is gemaakt door Frans Roerdink die in het verleden al vele prachtige dingen voor onze heeft gemaakt en gerestaureerd. Een aantal jaren terug gaf hij aan omwille van zijn gezondheid een stapje terug te willen doen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Frans was toch nog weer te porren om zijn vakmanschap in te zetten. Van het materiaal van oude kerkbanken maakte hij een prachtig katheder. Samen met pastor Scholten onthulde hij in het bijzijn van de bezoekers van de inloop zijn vakwerk. Dit leverde hem een applaus op en welgemeende dankwoorden. De nieuwe lectorenlessenaar krijgt een vaste plek achter in de kerk en zal goed van pas komen bij toekomstige bijeenkomsten

 

Ereplaatsje Beltrumse pastoors op plaquette in de Kerk
 
'Pastoor Alink heeft het biechten in de biechtstoel nog afgeschaft'

 

Door Henri Walterbos info: Achterhoeknieuws

 

BELTRUM - Volop geluiden van een boormachine en een stofzuiger vanuit de kerk zaterdagmiddag. Vrijwilligers Jan Kok en Joop Ribbers zijn samen met een vakman van Hoffman Beltrum vlak bij de uitgang bezig een plaquette aan de muur te bevestigen met hierop de namen van de twaalf pastoors die de Beltrumse Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk dienden tussen 1855 en 2010, terwijl de kerk gebouwd werd in 1846, als filiaal van de Calixtusparochie in Groenlo.

Als het klusje geklaard is en de koffiegeur uit de kerk komt, vertellen beide mannen over het ontstaan van het idee, de uitvoering, en vertellen ze 'en passant' nog anekdotes van enkele pastoors op de plaquette. Jan Kok: "We hebben in juli en augustus kerkbezichtigingen voor bezoekers. Toen ik kaartjes hierover in alle kerken in de buurt heb neergelegd zag ik in de kerk in Meddo een lijst met daarop alle namen van de pastoors die die kerk in Meddo gediend hadden. Ik dacht, 'hee verrek, da's ok nog wal iets veur Beltrum.' Wij bestaan al veel langer dan 100 jaar. Aangezien onze parochie niet meer zelfstandig bestaat, dan is het wel mooi om iets te maken waarop de namen van al onze pastoors staan als dankbare herinnering. Toen heb ik dat een keer aangekaart bij enkele mensen en vond men dat een goed idee. Ook het kerkbestuur was akkoord en zei 'doo moar, maak d'r moar veur.' Ze zeiden dat we dat dan maar moesten doen. Hebben we de impalagranieten steen laten maken door Steenatelier Eibergen."

 

50 JAAR ZONNEBLOEM BELTRUM

Omzien naar elkaar... is vaak een thema bij vieringen in onze geloofsgemeenschap. De Zonnebloem Beltrum brengt dit al 50 jaar tot uitdrukking in woord en daad en daarbij een mooie samenwerking om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Op 3 juli 1970 is de afdeling Beltrum opgericht. Wat mooi dat we als geloofs-woongemeenschap zo'n vereniging in ons midden hebben. 

De Zonnebloem streeft naar een samenleving waaraan mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. ‘Zorgeloos’ betekent hier dat iemand met een lichamelijke beperking niet gehinderd zou mogen worden door meer praktische zorgen dan ieder ander.

De Zonnebloem is er voor iedereen met een lichamelijke beperking. Jong en oud. Wie je ook bent en wat je ook graag doet.

Contact & Aanmelden
Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling Zonnebloem Beltrum?

Aanmelden als vrijwilliger\deelnemer neem dan contact op Linda Tiggeloven 0544 - 46 43 06 en kijk met ons naar de mogelijkheden.

U kunt het werk van de Zonnebloem steunen met een donatie: op rekeningnummer: NL02 RABO 0105 5048 82 t.n.v. De Zonnebloem afd. Beltrum. Hartelijk dank.

Onderstaand het artikel uit de Echo op welke mannier de Zonnebloem het 50-jarig jubileum invulling geeft.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292