Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

H. Mattheus | Eibergen

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Beheerscommissie en secretariaat

Beheerscommissie

Wilhelmien Fels de Vrught    Voorzitter  
Annie Schroer Secretaris
Ton Steintjes Budgethouder
Thea Butterhof Lid beheerscommissie
Paul Roelandschap Lid beheerscommissie
   
Secretariaat

 

Rita te Riet  
Olga Eppink  
Olga Eppink ledenadministratie

 

Het secretariaat is bereikbaar onder nummer 0545 471354

adres: Grotestraat 88, 7151BE Eibergen.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geopend: elke vrijdag van 13.30 tot 15.00 uur.

 

Pastoraatsgroep

Naast het organisatorische aspect van de locatie waarin de beheerscommissie voorziet, is pastorale zorg een wezenlijk onderdeel van ons samen-kerk-zijn.

Binnen de kerk kennen we 4 werkvelden: liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw.
De pastoraatsgroep ziet toe op een goede invulling van deze werkvelden en is een aanspreekpunt voor mensen die behoefte hebben aan pastorale zorg.
De pastoraatsgroep onderhoudt nauwe contacten met het pastoresteam.

In de St. Paulusparochie wordt nog gewerkt aan het opzetten van pastoraatsgroepen.
Ook de locatie Eibergen kent nog geen zelfstandige pastoraatsgroep. De taken worden waar mogelijk ingevuld.

 

Liturgie

Onder liturgie verstaan wij alle bijeenkomsten die tot doel hebben, in bezinning en gebed, in woord en of handeling de verbondenheid met elkaar en met God uit te drukken. In de liturgie spreekt God ons aan en wij antwoorden in gebed, in belijdenis en in handeling.

De volgende werkgroepen zijn actief in het werkveld liturgie:

Rozenkrans bidden
Dames en Heren koor
Middenkoor "Kumbaya"
Kosters
Regenboog werkgroepen
Gastvrouw weekendviering
Misdienaars
Collectanten
Meergaarden
Woord-communiedienst
Lectoren en acolieten

 

Catechese

Groepsproses van samen luisteren, naar onszelf, naar elkaar, naar de Schrift en naar de Traditie om daarin God te ontdekken en vorm te geven in het leven van elke dag.

De volgende werkgroepen zijn actief in het werkveld catechese:

Doopwerkgroep
Eerste Communie
Vormselvoorbereiding
Huwelijksvoorbereiding
Schoolcatechese

 

Diaconie

Diaconie is een wezenskenmerk van het christen-zijn. Diaconie heeft tot doel de kerk en de maatschappij gevoelig te maken voor mensen die leven aan de kant van de samenleving waar recht en rechtvaardigheid in het geding zijn. Het is dienstbetoon aan mensen die in de knel zitten en hulp behoeven.

De volgende werkgroepen zijn actief in het werkveld diaconie:

Bejaardencomité
M.O.V.
PCI
De Zonnebloem
Communie thuis

 

Gemeenschapsopbouw

Gemeenschaps-opbouw is het werkgebied dat de mogelijkheden schept om in de parochie  de taken van liturgie, catechese en diaconie gestalte te geven. “Opbouw” draagt zorg voor de goede coördinatie en communicatie zodat de gelovigen samen en individueel hun geloof kunnen uiten, versterken en uitgroeien tot een vitale geloofsgemeenschap.

Zij Actief
Redactie/bezorging Echo
Kerktelefoon
Openen dagkapel
Oecumene
Werkgroep Welkom
Koffie na de viering
Website
CD opnames 

 

Ondersteuning

Financiele commissie
Kerkbalans
Ledenadministratie
Kerkbijdrage
Kerkversiering
Parochiesecretariaat
Onderhoud tuin
Onderhoud gebouwen
Kerkschoonmaak
Kerkhofcommissie 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

28 feb 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Vasten vanuit Bijbels perspectief
 
21 mrt 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Filmavond met Lion