Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Oecumenische Raad Beltrum – Groenlo – Lievelde

De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde vertegenwoordigt de 5 geloofsgemeenschappen in deze 3 plaatsen:

 • de PKN-gemeente van Groenlo
 • het klooster in Lievelde van de Koptische Orthodoxe Kerk
 • de katholieke geloofsgemeenschappen in de genoemde plaatsen die alle drie deel uitmaken van de parochie HH. Paulus en Ludger.

De leden van de Oecumenische Raad zijn:

 • vacant (afgevaardigde Hervormde Gemeente Groenlo
 • pastoor H. de Jong (pastoor van de St. Paulusparochie / St. Ludgerparochie en afgevaardigde pastoresberaad)
 • Peter Müller (afgevaardigde R.K. kerk Groenlo en voorzitter en secretaris)
 • Martin Bouwmeesters (afgevaardigde R.K. kerk Beltrum en penningmeester)
 • vacant (afgevaardigde R.K. kerk Lievelde)
 • Samir Hanna (afgevaardigde Koptisch Orthodoxe Kerk)

De belangrijkste doelstelling van de Oecumenische Raad is de oecumene te bevorderen. Wij doen dit in nauwe samenwerking met het pastoresteam van de St. Paulusparochie, dat verantwoordelijk is voor het pastorale beleid in de parochie, de kerkenraad van de hervormde gemeente van Groenlo, de 3 locatieraden van de 3 genoemde geloofsgemeenschappen van de St. Paulusparochie en de aartsbisschop van de Koptisch Orthodoxe Kerk in Nederland, mgr. Arseny.

Om deze doelstelling te realiseren vergaderen wij minimaal 3 keer per jaar en hebben wij de volgende activiteiten:

 • een viering b.g.v. de week van het gebed voor de eenheid van de christenen op de derde zondag (10.00u) in januari,
 • een oecumenisch avondgebed op de zondagmiddagen (17.00u) van de veertigdagentijd,
 • een viering op de eerste zondag (10.00u) van de vredesweek in september,
 • een oecumenisch avondgebed op de zondagmiddagen van de advent (17.00u),
 • een oecumenische kerstsamenzang op de 3e zondag van de advent (16.00 uur),
 • elke 2e en 4e woensdag in de maand Taizé-vieringen (19.00u).

 

In de parochie HH. Paulus en Ludger zijn er allerlei oecumenische activiteiten, van diaconale, catechetische en liturgische aard, zowel op lokaal als (semi-) parochieel niveau.
Zo bestaat de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde al vele jaren. Zij beperkt zich tot de genoemde plaatsen, maar er hebben wel 3 verschillende christelijke geloofsgemeenschappen een plek in de raad: de N.H.-gemeente (PKN) uit Groenlo, het Koptisch Orthodoxe klooster in Lievelde en 3 katholieke geloofsgemeenschappen in de 3 genoemde plaatsen.
De parochiële werkgroep Ontmoeting & Inspiratie onderhoudt goede contacten met de commissie Inspiratie & Ontmoeting van de PKN-gemeenten van Eibergen/Rekken en Neede.
Ze maken gebruik van elkaars PR-kanalen om de activiteiten bekendheid te geven, informeren elkaar vroegtijdig over het programma om doublures te voorkomen en hebben onlangs voor het 3e achtereenvolgende jaar een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd: de zeer geslaagde en door ongeveer 200 mensen bezochte solovoorstelling van Helmert Woudenberg over Mozes op zondag 26 januari. De deelnemers aan de activiteiten van beide commissies komen dan ook uit verschillende locaties en kerkgenootschappen.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

28 feb 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Vasten vanuit Bijbels perspectief
 
21 mrt 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Filmavond met Lion