Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Waarom ik het moeilijk vind om te zeggen of ik in God geloof en wat dat dan betekent voor mij?
Een klein meisje vertelt over God: … ‘God is overal. In de kamer, buiten in het bos, in Afrika, Azië en Amerika, en gewoon bij ons, in het donker en in de zon op het strand. Hij is ook op jouw neus. Maar je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig.’

Het zijn niet alleen kinderzaken, poppen en snoepjes, die door haar koppie gaan. Ook wat ze ervaart van God kleurt het leven van dit meisje. En ze heeft er zelfs woorden voor om erover te vertellen; een ander houdt het misschien voor zichzelf, of drukt het uit in een tekening of spel.

Een kind kunnen we het geloof niet leren, denk ik. De vraag is niet of en hoe we dit meisje het geloof zouden kunnen bijbrengen of aan haar kunnen overdragen. Natuurlijk, er is voldoende wat we haar kunnen meegeven aan (Bijbelse) kennis. Er zijn genoeg liedjes die we haar kunnen aanleren, of rituelen om dat geloven vorm te geven. Heel belangrijk. Maar geloof op zich leren, dat doen we daarmee niet. De vraag is hoe we haar kunnen helpen haar Godservaringen te verwoorden of te verbeelden. Welke liedjes, verhalen en rituelen kunnen daaraan bijdragen?
We kunnen haar benaderen als iemand in wie God werkt, in wie iets van God te ontdekken is.

Wat geldt voor dit kleine mensje geldt ook voor grote(re) en oude(re) mensen. Er gaat van alles in ons om: hoop, onzekerheid, angst, verwondering, dankbaarheid en vertrouwen, …en ook God. Misschien is het verstopt geraakt, verdonkeremaand of staat het stand-by. Soms komt het er opeens verrassend uit, en blijkt een ander, ouder of jonger een vindplaats van God.

Dat meisje zei het trouwens al. God: je ziet Hem niet, want Hij is door-zichtig. Maar Hij is overal. Ook op jouw eigen neus. Dit stelt vragen aan ons: weet ik eigenlijk precies wat en waarom ik geloof? Hoe deel ik datgene dat waardevol is voor mij met anderen? Hebben we het dan over hetzelfde? Een veel gehoorde vraag, zoals bij de gasten in het TV programma ‘Adieu God?’ is dan ‘waarom haak je af?’ Haken we af in het christelijk geloven, omdat (meestal in onze tienerjaren) het besef doordringt dat de wereld anders is ontstaan dan we als kind leerden. De wetenschap houdt zich terecht bezig met waarneembare en logische verklaringen, en daar past iets als 'God' niet in. Het Westen is sinds 1945 welvarender dan ooit. Voor grote problemen zoals de klimaatverandering verwachten we technische oplossingen? De beschikbare vrije tijd hebben we allang opgevuld met vele andere activiteiten. En vertel je omgeving maar eens dat je tijd vrij wilt maken om naar de kerk te gaan. Of vertel op een feestje maar eens dat je nog steeds gelooft in God en bij die kerk wilt horen waar zoveel mis is gegaan. Het imago van de kerk is slecht. Het is veel moderner en verstandiger dat je hebt gebroken met dat - in veler ogen- achterhaalde ‘sprookje’ uit je jeugdjaren. Duivel en zonde bestaan niet meer: iedereen doet toch wel eens iets verkeerd? Dat geeft toch niet? Een vaker gehoorde uitspraak. Of speelt er iets anders? Ben je één van die mensen die nooit echt is binnengekomen, binnengeleid in het geloof? De generatie van communieouders en ouders van vormelingen slaken soms een noodkreet: hun eigen generatie is grotendeels afgehaakt, de generatie boven hen hebben geleerd katholiek te leven, maar zijn niet gewend hierover te spreken en er woorden aan te geven. Geloof dat doe je gewoon. In die gelovige bubbel zijn zij groot geworden.

Het is een spannende tijd waarin we leven. Hebben we de hoop verloren? Zijn we slechts gelovige consumenten op bepaalde momenten in ons leven? Nooit eerder werd zo sterk een beroep gedaan op ons individuele geloof dan in deze tijd? Er blijft een verlangen, terwijl er ook twijfels en vragen omtrent het geloof leven. Ergens leeft ook een fundament, een soort rotsvast geloof dat God bestaat en dat het christelijk geloof de manier is om Hem te leren kennen.
Zelfs al geloof ik niet alles letterlijk en ben ik het niet overal mee eens, ik zie mijn geloof als een mooie manier om betekenis te geven aan mijn leven. De waarden – naastenliefde, vergevingsgezindheid, barmhartigheid en zorg dragen voor de zwakkeren in de samenleving – spreken me genoeg aan om de twijfels over de rest opzij te schuiven.
Bij stellig ongeloof voel ik de behoefte om te verdedigen, omdat er ook veel mooie kanten aan zitten. In gezelschap van gelovigen val ik zelf in zo’n stelligheid. Kraakt iemand de kerk af, dan voel ik de behoefte ze te wijzen op al het goede liefdadigheidswerk dat de kerk doet. Maar wanneer iemand beweert dat de kerk de wijsheid in pacht heeft, maak ik me kwaad om de hoogmoed die van zo’n bewering uitgaat.

Herkent u zich in bovenstaande dan zijn de onderstaande boeken warm aanbevolen, omdat die gaan over unieke mogelijkheden en kansen voor iedere christen om mee te helpen een vitale geloofsgemeenschap te worden en voor elk die een toekomst met Christus voor zich ziet.
"Rebuilt "(wederopbouw), Michael White, pr en Tom Corcoran, pw in de VS
"Als God renoveert", James Mallon, bisschoppelijk vicaris in Canada
"Sporen van God in het dorp", Jacobine Gelderloos, promotieonderzoek platteland
"Waarom ik Christen ben", Engelse dominicaner monnik Timothy Radcliffe

Als pastoraal team gaan we graag verder in het spoor van de impulsavond die we onlangs hebben gehouden: samen delen en vrijuit spreken over geloofservaringen die voortkomen uit het huiselijke leven en opvoeding en deze verbinden met traditie en kennis. Woorden vinden voor en verdiepen in wat we geloven en wat of Wie ons als dierbaar verlangen voort doet gaan.
Hebt u zin om in kleinere groepen in uw gemeenschap hierover verder te spreken, dan horen we dat graag en voel u vrij om dit aan te geven. Wij staan open voor u.
We wensen u alvast een Zalig Pasen: in navolging opstanding in uw eigen leven.
Je ziet Hem niet, want Hij is door-zichtig en zit ook op jouw neus.
Vanuit het pastoraal team,
pastoraal werkster Carla Roetgerink.

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

28 feb 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Vasten vanuit Bijbels perspectief
 
21 mrt 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Filmavond met Lion