Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


In een interview vertelde een legeraalmoezenier over hoe het er aan toe ging toen hij destijds was uitgezonden naar Afghanistan. Iets voor elkaar krijgen met de lokale bevolking was daar niet een kwestie van simpelweg vragen en zaken doen. “Het ging meestal via een maaltijd” zo vertelde hij in het vraaggesprek dat ik met belangstelling volgde. “Je at samen, het ging over van alles en na twee, drie uur, tegen het vertrek kwam de aanleiding voor het bezoek op tafel en werden er zaken gedaan. Op het moment dat er verbinding was, vertrouwen, een band die ontstaan was door die gezamenlijke maaltijd”.
Aan tafel wordt gemeenschap gesticht, wordt uitgewisseld, hersteld. De maaltijd is vaak een teken van verzoening en van vrede. We zien in onze tijd initiatieven om mensen met verschillende achtergronden samen te brengen via een maaltijd. Mensen leren elkaar kennen en zien de ander staan. Onbekenden worden bekenden.
Jezus at met zijn leerlingen, maar ook met Farizeeërs en mensen met een bedenkelijke achtergrond zoals de tollenaar Zacheüs.


Op zondag 23 juni vieren we het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Kortweg: Sacramentsdag. De Heilige Eucharistie is het sacrament van de blijvende aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus midden onder ons. Het woord Eucharistie komt uit het Grieks en betekent dankzeggen. De Heilige Eucharistie, de Maaltijd van Dankzegging vormt het hart van ons geloof en ons christelijk leven.
In de Goede Week kondigde onze aartsbisschop een ‘Jaar van de Eucharistie’ aan. Kardinaal Eijk gaf aan geïnspireerd te zijn door het schilderij “De Emmaüsgangers” van Rembrandt van Rijn. Een heel ‘Jaar van de Eucharistie’ dat begint op de Eerste Zondag van de Advent en een bezinning op gang wil brengen zodat de Heilige Eucharistie steeds meer of opnieuw een centrale plek in het hart van ons geloofsleven in gaat nemen.
Persoonlijk ben ik erg ingenomen met dit initiatief.
De Eucharistie sticht gemeenschap. De Eucharistie bouwt de Kerk op en verbindt ons met de Heer en vanuit Hem met elkaar. Het is voor mij als priester een voorrecht en grote vreugde dagelijks de Eucharistie te mogen vieren.
Een bezinning op wat de Eucharistie is, inhoudt, vraagt en bewerkt is in onze tijd broodnodig. Bij velen die bij de Kerk horen is een lauwheid ontstaan waardoor men gemakkelijk afhaakt. Kennen we de diepte van het mysterie dat de Eucharistie is? Dan is er gebrek aan kennis, maar ook ontbreken aan overgave aan het onverklaarbare dat de Eucharistie in zich draagt. En tenslotte is er de vraag naar het verlangen. Verlangen we er écht naar om naar Jezus toe te gaan en in de Eucharistieviering naar Hem te luisteren en Hem te ontvangen in de Heilige Communie? Ook als we daarvoor moeite moeten doen? Ook als we naar een ander kerkgebouw gaan om daar te vieren? Laten we niet vergeten dat wij Jezus niet uitnodigen om in ons midden te komen, maar dat Hij dat doet. Hij is de gastheer. In het evangelie lezen we dat Jezus maaltijd houdt met zijn leerlingen en niet andersom. Hij neemt altijd het initiatief.
Ik ben benieuwd naar de pastorale brief die kardinaal Eijk zal uitbrengen over het ‘Jaar van de Eucharistie’ en naar de aanbevelingen om accenten te leggen. We zullen als pastoraal team zeker meedoen en u stimuleren en ondersteunen en we hopen dat dit jaar, door de kracht van de Heilige Geest die Jezus uitblies over zijn leerlingen, vruchten mag geven. Vruchten die blijvend zijn.

Pastoor H.A.M. de Jong

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

28 feb 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Vasten vanuit Bijbels perspectief
 
21 mrt 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Filmavond met Lion