Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


In het programma van “Nieuwsuur” krijgt (de toen nog minister) Bruno Bruins een briefje dat in Nederland de eerste patiënt met het Coronavirus is geconstateerd. Wie had op dat moment kunnen voorzien wat voor een impact dit op de gehele samenleving sterker nog. Op de hele wereld heeft. De maatregelen volgen elkaar in hoog tempo op. Scholen, universiteiten, kinderdagverblijven moeten hun deur sluiten. Net als de restaurants, cafés musea en de sportlocaties en de bewoners van de verzorgingshuizen mogen geen bezoek meer ontvangen. Hoe kun je je naaste nog nabij zijn? Als gevolg van het overheidsbeleid dat de Nederlandse Bisschoppen hebben overgenomen worden ook alle Eucharistievieringen in besloten kring gevierd. We worden opgeroepen om sociale onthouding te betrachten. Binnenblijven, en alleen naar buiten als het écht noodzakelijk is.

Het hoogtepunt van het liturgisch jaar, de Goede Week, hebben we dus in sociale onthouding moeten vieren. Juist het vieren van de diepe verbondenheid die God met de wereld en met de mensen heeft konden we dit jaar niet in de kerk ervaren. Gelukkig waren er veel mogelijkheden om vieringen op tv of internet te volgen.

Het is een tijd waarin ons geduld sterk op de proef wordt gesteld. Maar hoe gaan wij hier als gelovigen nu mee om? Geduld is een deugd die we ook mogen omarmen.

We mogen de situatie, de werkelijkheid aanvaarden, zoals hij nu is. We kunnen aan die situatie niets doen maar wel hoe we ermee omgaan. Geduld kan ons ook brengen naar de kern wat het in ons leven echt om gaat en het is een positieve houding. Als we geduldig zijn vertrouwen we erop dat het beter wordt. We kijken weer vooruit. En het is een verlangen waar we ons mogen in oefenen. En hoe mooi is het dat we dat allemaal niet alleen hoeven te doen.

De liturgie van de kerk neemt ons eerst veertig dagen na Pasen mee in de verschillende verrijzenis verhalen. Jezus die de leerlingen weer bezoekt die op het meer van Galilea aan het vissen zijn. Ze hebben hun oude leven weer opgepakt terwijl ze écht hoopte op verandering. En het bekende verhaal van de Emmausgangers met twee prachtige citaten. “Brandde ons hart niet toen hij voor ons de schrift ontsloot” (Lucas 24, 32) en “zij herkende hem aan het breken van het Bood” (Lucas 24, 31). In het jaar van de Eucharistie waar we nu in zitten vieren we de gave die Christus ons heeft gegeven. Zijn lichaam en Zijn bloed. Veertig dagen na Pasen vieren we de Hemelvaart. Christus wordt uit het midden van de leerlingen genomen. Hij doet de bofte aan zijn leerlingen, en daarmee ook ons, hen niet verweest achter te laten.

De leerlingen en Maria komen als angstige mensen bij elkaar in de bovenzaal. Tien dagen na hemelvaart ontvangen we tijdens Pinksteren de heilige Geest. De heilige Geest die ons kracht en sterkte mag geven. Paulus schrijft aan de Galaten over de gaven van de heilige Geest (Galaten 5) De heilige Geest die wij met ons vormsel ontvingen. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid ,zelfbeheersing.

Geduld is een gave van de heilige Geest. We mogen in deze weerbarstige tijd op Gods Geest zelf vertrouwen dat we de kracht steun, wijsheid ontvangen om standvastig en vertrouwvol in deze tijd te staan.

In deze tijd zijn veel mensen zich aan het heroriënteren. Volgen mij is dit een uitgelezen kans om de vruchten van de Geest zoals hierboven genoemd weer eens langs te lopen en te bidden tot de heilige Geest. De vruchten van de Geest zijn stuk voor stuk pareltjes waar we dankbaar voor mogen zijn en waar we hoop uit mogen putten. In deze vruchten kunnen we zien hoe God bij ons wil zijn in Zijn sociale nabijheid. Dat de Geest het is die ons denken en doen leidt. Dat Hij het is waarop we mogen vertrouwen. Laten we bidden dat er een pandemie van liefde ontstaat die zeer aanstekelijk en niet te stoppen is.

Rest mij iedereen een goede zomerperiode te wensen.
Pastor R. den Hartog


Gebed tot de Heilige Geest

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.
Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen.
En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.
Laat ons bidden,
God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen.
Geef dat wij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

28 feb 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Vasten vanuit Bijbels perspectief
 
21 mrt 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Filmavond met Lion