Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Nu al kan ik er naar uitkijken, wanneer ik tijdens een gedeelte van mijn vakantie enkele dagen in het klooster mag verblijven. Ik doe dit minimaal twee keer per jaar. In de dagelijkse pastorale praktijk is stil worden voor mij niet altijd gemakkelijk. Misschien vindt u dit gek voor een priester. In het stuk over mijn zilveren priesterjubileum dat het parochiebestuur over mij schreef, krijgt u een inkijkje in de gevulde agenda die we met z’n allen hebben. Ik ben iemand die heel goed alleen kan zijn maar dat wil niet zeggen dat je ook altijd stil kunt worden. Dat vind ik wel eens jammer. Want stilte is een geschenk van God. Een vreemd geschenk? Misschien kun je wel andere dingen als geschenk noemen. Ik ken gelukkig stiltemomenten door de dag heen. Het gebed, de dagelijkse eucharistieviering of even zomaar ergens zitten, de stilte van de avond. Maar met name tijdens vakanties en retraites merk ik het verschil. Geen verplichtingen en dus minder afleiding. Het klooster is een vrijplaats, een omgeving die mij op een plezierige manier dwingt om stil te zijn. Op de één of andere manier verlopen denkprocessen dan anders en komen gedachten boven. In de Bijbel lezen we dat Jezus regelmatig de stilte opzocht. Als Hij het druk had, als de mensen zich aan Hem opdrongen of als Hij voor een belangrijke taak stond, zocht Hij een afgelegen stille plek op, meestal een berg. Jezus zocht contact met God, Zijn Vader. Voor iedereen is het belangrijk om momenten van stilte te hebben. Juist de stilte is uitermate geschikt om God te vinden.
In een wereld gevuld met nietszeggend lawaai kan het verfrissend zijn je onder te dompelen in de stilte van een klooster, van een kerkgebouw, van de natuur. Maar de stilte kan ook heel confronterend zijn.

Als het stil is, borrelt er van alles op in je hart en gedachten. Je moet soms even geduld hebben voor het in je hoofd stil is. Stilte is een geschenk en wezenlijk in elke relatie, tussen mensen onderling en van mens tot God. Wie zwijgt geeft de ander de kans met of zonder woorden zijn of haar boodschap over te brengen. De meest intense momenten van het leven, die je bewust doen worden van wie je werkelijk bent, spelen zich af in de stilte van je hart. Zo zocht denk ik Jezus dus de stilte op om zo met zijn Vader te spreken. Hij trok zich niets aan van het geroep en geraas, de vragen en verwijten van zijn belagers. Naar het voorbeeld dat de Heer geeft, worden ook wij geroepen momenten van stilte in te bouwen in ons leven. Stil zijn is niet alleen iets voor kloosterlingen, maar is en blijft een noodzaak voor iedere christen en voor iedere geloofsgemeenschap. Laten we elkaar ook die stilte bieden. Het is een geschenk van God.
Ook namens de leden van het pastorale team en het parochiebestuur wens ik u en jou een gezegende vakantietijd toe!

Pastoor H.A.M. de Jong

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

28 feb 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Vasten vanuit Bijbels perspectief
 
21 mrt 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Filmavond met Lion