Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


In het kader van het thema ‘een nieuw begin’ hoorde ik recent in een radio programma iets interessants. Het ging over zogenaamde ‘millennials’, jongeren geboren tussen 1980 en 2000, veelal de jonge ouders van onze tijd. Ze zijn door hun ouders, - generatie X en babyboomers - sterk aangemoedigd om bewust en zelfstandig in het leven te staan, hun eigen keuzes te maken en hun eigen geluk te realiseren. ‘Alles kan, als je maar wilt’, was het levensmotto. Dus willen ze ook alles: een goede baan én een mooie auto én een opwindende partner én een rijk sociaal leven én de laatste films zien én verre reizen maken én een eigen huis. Ze zijn druk en vinden ‘nee’ een moeilijk woord. En dan ineens is daar een beklemmend gevoel of dit nu alles is. Of het allemaal wel zinvol is. Zijn zij als kinderen nog vertrouwd gemaakt met oorsprong, doel en zin als samenhang in hun leven: zoals de zon opgaat iedere dag. Deze prangende vragen worden o.a. gerangschikt onder het dertigersdilemma. En Covid-19 doet daar nog een schepje bovenop.


JEZUS NEEMT ONS NIETS AF
Ook Jezus was rond de dertig toen Hij begon aan zijn driejarig openbaar optreden en naar de mensen toeging. Ze opzocht en genas. Hij wist dat geloven, vertrouwen is dat God er altijd voor ons is. Dit goede nieuws kwam Hij brengen. Hij wees liefdevol op het gegeven dat leven meer is dan alleen het voor de hand liggende, dat we kunnen zien en met ons verstand kunnen beredeneren. Hij ging Zelf voor in de Verrijzenis, in eeuwig leven. Dringt dat nog tot ons door? Geloven begint met je verbazen, verwonderen…
Jezus sprak in zijn tijd op geheel nieuwe wijze: in tegenstelling tot de Schriftgeleerden sprak Jezus bevrijdende nieuwe woorden. Hij vertelde geen wetmatigheden en legde geen regels en onnodige lasten op, die ons in een keurslijf dwingen. Hij neemt ons niets af.
Hij combineert waarheid met liefde, de meest denkbare zuivere en prachtige combinatie in ons leven. In pastorale gesprekken zijn deze gedachten vaker een nieuw begin. Een nieuwe ruimte om het erover te hebben: over die persoonlijke zoektocht naar zin en geloof. Wat kan geloof voor je betekenen? Mensen maken persoonlijke afwegingen en ontdekken dan dat Jezus onbaatzuchtig en barmhartig ons iets aanreikt en niets komt afpakken of opleggen.


IEDER EINDE IS EEN NIEUW BEGIN
Terug naar het radioprogramma: met verbazing hoorde ik een jonge religiepsycholoog, astrosocioloog en spiritueel antropoloog in gesprek. Kortom jonge mensen die een wetenschap hebben gestudeerd en een soort bijvoeglijk naamwoord zetten voor hun functie. Is dat om het eigentijdser te maken? In geloof nemen we een verandering en een verschuiving waar, ook in de media. Ieder einde kent een nieuw begin … iedere fase en ieder tijdperk geeft nieuwe kansen. En net als in Jezus’ tijd zoeken we naar nieuwe manieren om geloofscommunicatie mogelijk te maken. Om te delen wat we voelen, denken en ons raakt.


NIET GEBOREN OM DE ANDER TE OVERTUIGEN
Op de vraag van de interviewer of ze ook wel eens kritische geluiden hoorden vanuit hun ruim 30.000 ! volgers op social media, antwoordde één van deze jongeren: ‘jazeker, maar daar hoef ik niets mee! Ik ben niet geboren om anderen te overtuigen van mijn geloof’. Leest u dit antwoord nog eens … en wellicht zet het ook u aan het denken zoals het mij ook met verwondering raakte. Zijn we dan niet geroepen om het evangelie te verspreiden, de vreugdevolle Boodschap van liefde uit te dragen en alle mensen tot leerling van Jezus te maken? (Mt. 28, 19-20) zoals we in ons nieuwe beleidsplan schrijven?
De opdracht van de verkondiging van het Evangelie is toch een roeping van iedere gedoopte?
En niet alleen een taak van het 'bevoegd personeel' en van daartoe geselecteerde kerkelijke functionarissen. Daar moet ieder van ons toch iets mee?


KERK IS PLAATS WAAR JE JEZELF KUNT ZIJN
De overeenkomst tussen beide gedachten is niet zozeer een kwestie van woorden maar juist van daden van verbondenheid. De verkondiging van het Evangelie is namelijk geen bekeringswerk. De Kerk groeit door 'aantrekkingskracht' en 'persoonlijke getuigenis', zoals o.a. Sint Jozef voorgeleefd heeft. Zonder prestatiedrang, op de achtergrond, vol vertrouwen, stabiel en zorgzaam met veel geduld. Of zoals jonge mensen dat zelf verwoorden: de Kerk is zo ongeveer de enige plek waar je jezelf kunt zijn, waar anderen voor jou bidden, waar je even niets hoeft en tot rust kunt komen. We kunnen ook langs een andere weg tot geloof komen.


NIEUW BEGIN IN DE KERK: GODS VOORZIENENDE EN TROUWE LIEFDE
De huidige pandemie kan ons geestelijk verlammen. Geconfronteerd met zoveel beperkingen en onzekerheden, worden we verleid om het klein te houden en niets nieuws te beginnen.
We kunnen beter wachten…tot dat alles weer ‘normaal’ wordt.
Maar dat lijkt me de dood in de pot. Het probleem hiermee is dat we niet weten wanneer en of dat ‘normale’ ooit terugkomt en God wil met ons zijn in het ‘hier en nu’. Juist in deze tijd ‘omgeeft Hij ons met zijn goedheid en genade’ (Ps. 117,2).

En dan dringt die vraag zich op -zowel persoonlijk als voor de parochie: wat betekent Jezus voor ons? Hoe is God aanwezig? Wie is Hij die mede jouw richting bepaalt? Christus zelf helpt ons, de Kerk buiten zichzelf te laten treden en helpt ons zoeken. Het is al aan het gebeuren, zien we het niet? Iedere crisis, in persoonlijk leven, in algemene zin of in de Kerk, betekent een nieuw begin. We komen in beweging omdat we gedragen en voortgestuwd worden door de heilige Geest. De voorzienende en trouwe Liefde van God laat ons dat ervaren en wil ons helpen dit te kunnen weerspiegelen.

Namens het pastoraal team wensen we u een goede veertigdagentijd op weg naar een Zalig Pasen.
Pastoraal werkster C. Roetgerink

 

GEBED
Bidden we vandaag en bijzonder op 19 maart, op voorspraak van Sint Jozef, om bescherming voor alle mensen en hun taken, in het gezin en in de familie van de Kerk.
Dat iedere mens in de concrete uitoefening van hun verantwoordelijkheden,
de voorzienende en trouwe Liefde van God mogen ervaren en kunnen weerspiegelen in hun eigen leven. Dat de zorgen, het lijden en de onrust van de coronapandemie eindig zijn.
En wij een nieuw begin mogen maken op basis van onze recente ervaringen en steeds meer doordrongen worden van de werkelijke waarden in het leven. Dat we niet blijven steken in twijfelen en zoeken. Dat nieuwe manieren van geloofscommunicatie gevonden worden om geloof te delen met elkaar. Dat God het fundament is nu en alle dagen en nachten in ons leven. Amen.

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292