Afdrukken

Meimaand is Mariamaand. Dit jaar zou in de meivakantie de 3-jaarlijkse aartsbisdombedevaart naar Lourdes weer plaatsvinden. Door corona is reizen naar het buitenland, en dus ook op bedevaart gaan, niet mogelijk. Hoe het in de toekomst wél kan daar ik zie ik met spanning en vooral met vertrouwen naar uit.
Maria is voor velen een belangrijke inspiratiebron voor geloven en een troost in het persoonlijk leven. Maria, een jong meisje die verloofd is met Jozef uit het huis van David, krijgt bezoek van een engel met een vreemde boodschap. “Wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Je zult zwanger worden en een zoon baren, je moet hem Jezus noemen.” Het antwoord van Maria, een paar woorden, zal beslissend zijn voor eeuwen. “Mij geschiedde naar uw woord”.

Gods woord beheerst al vanaf het begin Gods omgaan met zijn volk. Telkens weer worden mensen opgeroepen om gehoor te geven aan dit woord. Geroepen worden we om dienstbaar te zijn aan Gods bedoelingen en zo te mee te werken aan Gods koninkrijk van liefde en vrede.
Maria’s antwoord is het antwoord van het geloof. Het is een “ja” zeggen op het woord van God, dat in haar een nieuw begin wil maken, tot redding van de wereld. Zij geeft zich helemaal over aan God. Nooit heeft geloof dieper ingegrepen in het leven van een mens dan bij Maria. Het heeft heel haar leven als vrouw bepaald. Het heeft ruimte gemaakt voor Gods werk, niet alleen in haar, maar in heel de mensheid: het nieuwe begin, dat kwam met de geboorte van Jezus de verlosser en redder van de wereld. Zij is daarom de eerste en grootste van alle gelovigen. Haar nicht Elisabeth, ook vol van heilige Geest, prijst Maria om haar geloof.

God blijft mensen roepen om zich in dienst te stellen van zijn heilswerk. Ieder heeft zijn of haar persoonlijke roeping, in het gezin, in de samenleving, in de kerk. De mens is vrij om te antwoorden op Gods roepstem en werk te maken van dienend geloof, in het groot en in het klein. Kun je van harte “ja” zeggen op Gods uitnodiging en je overgeven aan de werking van zijn heilige Geest in je? De Pinkstergeest wordt op de vijftigste dag van Pasen over ons uitgestort. De Geest van wijsheid, inzicht, hulp en sterkte die ons kracht geeft om Maria te volgen in haar geloof: dat is dienstbaar zijn aan Gods bedoelingen.

Voor mij is Maria een groot voorbeeld in geloven, dienstbaar zijn, vader-zijn. Het is daarom dat ik graag plaatsen bezoek waar wonderlijke dingen door Maria zijn gebeurd: Lourdes, Kevelaer, Banneux. Ik ervaar er meer dan anders hoe door Maria hemel en aarde iets dichter bij elkaar komen. Mijn gebed tot Maria brengt me dichter bij haar Zoon en God zelf. Momenten waar ik me bemoedigd weet om mijn leven en (pastorale) werk ‘anders’ aankan. Mijn geloof wordt er door versterkt.

Maria, de eerste gelovige van het nieuwe verbond, trekt met ons mee op de pelgrimstocht van ons leven. Ik wens ons toe dat we in de meimaand tijd en ruimte weten te maken voor gebed op Haar voorspraak. Dat ons leven en geloven er nieuwe richting en houvast door mag krijgen.

Diaken Cor Peters