Afdrukken

De blik gericht op Christus, het centrale oriëntatiepunt van elke geloofsreis en op de mens, die in het middelpunt van alle pastorale zorg staat, is de Kerk geroepen naar het Woord te luisteren, het zich eigen te maken en het te verkondigen, zodat God het laat groeien volgens zijn plan. Van Hem komt het vuur dat onze harten zuivert van eigenbelang en gerichtheid op onszelf. Een levenslang proces. Maar het is ook het vuur dat de koude uit onze harten verjaagt en ons bezieling brengt en levensvreugde. Dat verlangen naar onze God die ons bestaan zin geeft, houdt ons bijeen.
Onze communicantjes hebben hun eerste heilige communie ontvangen en daarmee een begin gemaakt met een traditie die van waarde wil zijn in hun geloofsleven. Na een intensief voorbereidingsweekend ontvangen de vormelingen op 12 juni opnieuw onder andere de sterkte, liefde en wijsheid van de heilige Geest als vruchten. Het jaarthema ‘Een nieuw begin’ krijgt daarmee praktische invulling.
Door de recente ontwikkelingen en bizarre tijden in de samenleving en de kerken ontdekten we ook barsten en breuken in de kerk, naast de mooie en goede dingen die zijn opgevallen. De onderlinge zorg en aandacht en het besef dat fysieke ontmoetingen van grote waarde zijn. Er is veel gebeurd en hard gewerkt tijdens de lockdown.
Toch heeft corona ons ook stil gezet wat werkt als een vergrootglas. Ze laat ons heel bewust kijken en stelt de kritische vraag of we terug kunnen of willen naar business as usual? Vragen over zingeving komen nadrukkelijker op ons af. Verhalen spelen daarin een belangrijke rol. Wat is er na het coronavirus van de kerk overgebleven? Best een spannende vraag. Is het echt waar dat de COVID-19 pandemie het secularisatieproces versnelt? Kunnen we terug naar het ‘oude normaal?’ Hoe richten we onze parochie in om een echte geloofsgemeenschap te zijn? Geloven is een werkwoord: geloven in God vraagt om heroverwegingen.
De kerk bevindt zich op een kantelpunt: tussen crisis en kansen in. Lege kerken dwingen ons om opnieuw onder woorden te brengen brengen waar Jezus in ons midden is. In onze samenleving blijken verbindende plekken belangrijk te zijn. Schalen we af naar kleinere samenkomsten? Kan een jaarthema ons verbinden? Wat heeft corona gedaan met onze relaties? Zijn ze losser geworden? Of heeft het een verlangen gewekt en waarderen we onze relaties opnieuw? Is de kerk een oefenplek voor het leren liefhebben, waar mensen elkaar in de ogen kunnen zien en elkaar spreken. Een plek waar de scheiding tussen buiten en binnen steeds meer wegvalt.
Met Pinksteren vierden we dat de heilige Geest werd ‘uitgestort’. Dat klinkt als een soort waterval. De eerste christenen hadden de ervaring dat ze plotseling ‘volgegoten’ werden met God. Veel latere gelovigen kennen dat gevoel: dat God ook in hun binnenste is en hun eigen geest inspireert. God komt zelfs zo dichtbij, dat Hij rechtstreeks in contact treedt met je.
Persoonlijk heb ik webinars gevolgd, een woord dat voor corona nauwelijks gehoord of gekend werd. Over de online cursus die ging over mentorschap en coaching in het jongerenpastoraat wil ik graag iets delen. Juist ook omdat het voor iedere mens, jong en oud, mooie vragen opwierp.
In vier cursusavonden kwamen verschillende aspecten aan de orde. De eerste avond ging over Thomas van Aquino, een theoloog uit de middeleeuwen die zich verdiept heeft in de vraag of ons verstand behulpzaam kan zijn in het verdiepen en beter doordringen in ons geloof? Het is goed voor mensen om te weten hoe God en hoe de mens in elkaar steekt en welk wereldbeeld er bij jongeren algemeen leeft. Wat heb je nodig om goede keuzes te maken? Ben je je bewust van je taak om anderen te helpen leerling van Jezus te zijn en hoe ben je dat zelf? Hoe kunnen mensen gezond groeien in een wereld zoals deze zich momenteel aan ons voordoet?
Een VUCA-wereld:
Volatiliteit: vluchtige wereld die beweeglijk is en waarin alles snel verandert.
Uncertain: onzekere wereld doordat we te weinig kennis hebben om te voorspellen wat de impact van onze acties zullen zijn.
Complexititeit: we weten niet wat reëel is en volgend jaar nog van waarde zal zijn. Het is een ingewikkelde wereld.
Ambiguïteit: er kan zelfs twijfel bestaan over de oorzaak en gevolg relatie.


Een wereld vol fake news, waardoor mensen manipuleerbaar worden. Het is daarom goed om een mentor in je leven te hebben en niet alleen voor jongeren, maar in iedere levensfase. Jezus is gekomen en mens geworden onder ons om leven te geven in overvloed. Hij wil ons begeleiden niet door te heersen, maar door te dienen. Hij is ons voorbeeld.
Maar hoe motiveren we elkaar? En hoe motiveren we jongeren? Haast is in ieder geval onze grootste vijand in een wereld die steeds meer lijkt op een arena waarin mensen over elkaar heen buitelen.
Toch weet God wat iedere mens nodig heeft. Hij is onze Schepper. Het gebed kan ons helpen om contact met Hem te maken.
Daardoor kunnen we op het spoor komen van wat God wil in ons leven?
Jezus zelf bad ook op beslissende momenten in Zijn leven. En Hij is dicht bij ieder van ons wanneer we bidden. Bidden vraagt om een zuiver hart. Sta je open voor de wil van God in jouw leven? Of heb je al je eigen keuzes gemaakt en mag God daarmee alleen nog instemmen? Om daarin goed onderscheid te kunnen maken kan het lezen van Gods Woord helpend zijn. Bijvoorbeeld eens te beginnen met het overwegen van iedere zin die je dagelijks bidt in het Onze Vader.
Wat betekenen die zinnen voor jou? Daarvoor heb je tijd en stilte nodig. Daar heb ik anderen voor nodig om erover te spreken.
Denkt u nu bij het lezen, hier zou ik meer van willen horen en delen?
Hierover heb ik wel gedachten en ideeën. Naar dit soort verdieping ben ik op zoek en ik wist niet dat het bestond. Neem dan gerust contact op met het pastoraal team.
U hoeft daarmee niet te wachten, dat mag meteen. Schroom niet want alle gedachten zijn welkom.
Achter in de kerken liggen ook nog steeds de kaartjes ‘pastor op bezoek’.
Dromen na corona is een tijd voor nieuwe initiatieven en renoveren: crisis en kansen.
We horen als pastoraal team graag van u.
Ondertussen denken wij hierover ook na. We wensen u een vreugdevolle zomertijd toe.
Pastoraal werker Carla Roetgerink