Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Bijna alle regels omtrent corona vervallen m.i.v. 25 september 2021, zie dit bericht voor meer informatie.

Zie hier voor een bericht voor de regels voor koorzang.

Sinds september 2009 vinden er elke 2e en 4e woensdag van de maand Taizé-vieringen plaats in één van beide Calixtuskerken in Groenlo. De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde nodigt u uit van 19.00u tot 19.45u deel te nemen.

Dit zijn de data van 2021:

Oude Calixtus
13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart

R.K. Calixtus
14  en 28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni, 14 en 28 juli, 11 en 25 augustus, 8 en 29 september (bij uitzondering niet de 4e, maar de 5e woensdag van deze maand)
 
Oude Calixtus
13 en 27 oktober, 10 en 24 november, 8 en 22 december

Onderaan dit artikel vindt u ook alvast de data voor 2022.

De gezangen zijn speciaal voor de gebedsvieringen in Taizé (Frankrijk, www.taize.fr) gecomponeerd. Deze korte liederen zijn meditatief. Ze worden gedurende enkele minuten herhaald om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de gebedstekst van het lied goed door te laten dringen. Mede door de eenvoud van de liederen en de herhalingen zijn ze makkelijk mee te zingen, ook als ze meerstemmig gezongen worden
Ook kenmerkend voor Taizé-vieringen is het moment van stilte. Deze stilte duurt ongeveer 10 minuten en is bedoeld om te mediteren over de gezongen liederen, de gebeden en schriftlezing en om te bidden, dichter bij God te komen. Zijn stem laat zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in Zijn aanwezigheid, om Zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden.
Om de sfeer van Taizé op te roepen wordt er gebruik gemaakt van veel waxinelichtjes en een oranje doek. Ook is er een speciaal kruis, dat identiek is aan dat in Taizé.
De vieringen verheugen zich in een min of meer vaste groep bezoekers. Men vindt er rust door het meditatieve karakter van de viering. De lichtjes en het oranje doek dragen zeker bij aan de mooie sfeer van de gebedsvieringen.
Eén van de doelstellingen van de broedergemeenschap van Taizé is eenheid en verzoening tot stand te brengen. Met deze vieringen hoopt de Oecumenische Raad dan ook een bijdrage aan de oecumene te leveren.
Als het weer mogelijk is, is er na afloop gelegenheid onder het genot van een kop koffie of thee nog even met elkaar na te praten en daarna tot 21.00 uur voor wie dat wil de vierstemmigheid van de liederen te oefenen.

     
Taize in de Calixtusbasiliek    Taize in de Oude Calixtuskerk

 

Data Taizé-vieringen 2022

Oude Calixtus
12 januari, 26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 maart en 23 maart

R.K. Calixtus
13 april, 27 april, 11 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni, 13 juli, 27 juli, 10 augustus, 24 augustus, 14 september en 28 september

Oude Calixtus
12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 14 december, en 28 december

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292