Afdrukken

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is een zelfstandig onderdeel van parochie St. Paulus met een eigen werkkapitaal. Zij werken, evenals het parochiebestuur, overkoepelend.

Waar staat PCI voor?

PCI is de afkorting van: Parochiële Caritas Instelling (hierna te noemen Caritas). Het is een zelfstandige werkgroep binnen de St. Paulusparochie.
Caritas heeft als opdracht; zowel binnen als buiten de geloofsgemeenschap van de parochie om te zien naar persoonlijke noden, maar ook naar sociale projecten en daar waar nodig hulp te bieden. Dit noemen we Caritas en Diaconie.

Wat is “Caritas”?

Het omzien naar mensen, die grotendeels zijn uitgesloten van sociale voorzieningen, aan de behoevende kant van de samenleving zijn beland en hulp nodig hebben. Vaak zijn deze mensen niet in staat om alleen uit de problemen te komen.

Wat is "Diaconie"?

Diaconie is allereerst dienstbaarheid en liefdadigheid aan mensen in nood en daarnaast het bijdragen aan het oplossen of voorkomen van problemen. Vroeger heette diaconie “Armenzorg” en werd veelal uitgevoerd door Vincentiusverenigingen. Veel werk van de vroegere armenzorg is nu overgenomen, o.a. door de invoering van de bijstandswet, de AOW en de WAO. Toch is er nog veel leed.

Hoe “vindbaar “ is de PCI?

De Caritas heeft een bestuur en contactpersonen in de locaties. Bij hen kunt u in eerste instantie terecht voor een hulpvraag. Ook kan men de Caritas in veel gevallen bereiken via de gemeentelijke sociale dienst, de Vincentiusvereniging (vereniging die zich inzet voor minderbedeelden in de samenleving), de kerk, het maatschappelijk werk, Schuldhulp op maat (SOM), vluchtelingenhulp en andere hulpverlenende instanties. Caritas is bij deze instanties bekend en heeft daarmee regelmatig contact.

Wat doet de Caritas?

Vanuit haar diaconale taak probeert Caritas, daar waar andere instanties geen hulp meer kunnen bieden, mensen te helpen vooral op financieel gebied. Zeker is dat het geval in deze tijd, waarin de overheid een sociaal gezicht laat zien dat nodig maakt dat kerken, onder protest, de mazen in het sociale vangnet weer dichten. Ook ondersteunt Caritas werkgroepen die zich inzetten voor mensen in nood of werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Sociale projecten zoals de voedselbank en Schuldhulp op maat (SOM) kunnen eveneens voor steun in aanmerking komen.

Aanvragen voor hulp worden zorgvuldig en strikt vertrouwelijk behandeld. Hieronder voorbeelden van een aantal projecten waaraan Caritas een bijdrage heeft gegeven.

Hoe komt de Caritas aan de financiën?

Caritas beschikt over een fonds. De renteopbrengst daarvan wordt besteed aan hulp. Daarnaast ondersteunt de parochie Caritas door middel van donaties en schenkingen van derden.
Een financiële bijdrage om het werk van Caritas mogelijk te maken en te ondersteunen is welkom op onze bankrekening: NL 76 RABO 0119 5807 72 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling.
De jaarrekening van Caritas wordt ieder jaar gecontroleerd door een onafhankelijk registeraccountant en door het bisdom.

Het PCI-bestuur en contactpersonen in locaties

Het bestuur van de PCI caritas bestaat uit:

Voorzitter:

Fons Hulshof

Secretaris:

Bertus Mol

Penningmeester:

Marcel Helmers

Bestuurslid:

Jan Pape (Vincentiusvereniging Groenlo)

Contactadres:

Hengeler 45, 7161 ET Neede. Telefoon: 0545-29 24 85

Een aantal locaties hebben een eigen PCI afdeling. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Rietmolen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0545-22 15 07
Beltrum Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0544-48 21 58
Lievelde Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0544-37 47 89
Groenlo Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0544-48 72 70