Aantal Kerkgangers

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten (dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald door de grootte van het kerkgebouw, rekening houdend met de anderhalve meter-opstelling. Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.

Reserveren en aanmelden

Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat dient vooraf gereserveerd te worden Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door minder personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat, behoeft niet gereserveerd te worden, maar volstaat aanmelden kort vóór de viering aan de deur. Het heeft echter onze voorkeur dat iedereen zich van tevoren aanmeldt om een goede doorstroming aan de deur te bevorderen. Het registreren van alle aanwezigen blijft dus verplicht.

Muzikale en vocale medewerking

Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan Koorzang (repeteren en zingen tijdens vieringen) is toegestaan met maximaal 12 zangers, mits