Op vrijdag 9 juli, de dag waarop de Kerk de HH. Martelaren van Gorcum viert, wordt de laatste eucharistieviering gehouden in de parochiekerk van Rekken, die haar naam aan deze martelaren dankt. Via veel overlegmomenten is de geloofsgemeenschap voorbereid op dit moment en is de herbestemming van de kerk, dat als gebouw behouden blijft voor het dorp en alle bewoners, positief ontvangen. Op 9 juli is het dan zover. Tegen het decreet van de aartsbisschop zijn geen bezwaren ingebracht waardoor de onttrekking van het kerkgebouw aan de goddelijke eredienst per 10 juli een feit is. De laatste viering heeft als thema: “Huisgenoten van God”. Hiermee sluiten we aan bij de grote bedevaartviering die in Brielle, waar de 19 martelaren in 1572 door Geuzen werden vermoord, wordt gehouden. De viering in Rekken is, vanwege het beperkte aantal plaatsen, een besloten viering. Alleen parochianen van de eigen locatie hebben bericht gekregen over hoe en bij wie zij zich in de eigen geloofsgemeenschap kunnen aanmelden.

Voor alle anderen kan de viering live, vanaf 19.00 uur (of later) thuis worden gevolgd via livestream op YouTube:
http://rekken.livestream-achterhoek.nl
De uitzending kan het best bekeken worden via een Smart TV met bijvoorbeeld Chromecast / Airplay of een laptop of tablet.

Met pijn in het hart neemt de Rekkense gemeenschap afscheid van hun Godshuis. Maar de geloofsgemeenschap blijft bestaan en er wordt lokaal gewerkt aan een klein programma van pastorale presentie in het dorp met verbinding naar en ondersteuning van de grote parochie HH. Paulus en Ludger. De Rekkense geloofsgemeenschap blijft dus één van de 16 geloofsgemeenschappen van de overkoepelende parochie. De parochianen in Rekken zijn geïnformeerd over de gang van zaken na 9 juli. Rekken is de kleinste gemeenschap van de voormalige parochie St. Paulus. Met oog voor de realiteit en positief kijkend naar mogelijkheden om met elkaar verbonden te blijven, sluiten we bijna 150 jaar kerkgebouw als “Huisgenoten van God” af in de rotsvaste overtuiging dat geloven verder reikt dan de muren van het kerkgebouw.

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team:

Pastoor H.A.M. de Jong