In 2023 is het 25 jaar geleden dat het Heiligenbeelden museum in Kranenburg is opgericht. Dit jubileum krijgt ook gestalte in de kerstgroepententoonstelling die dit jaar vanaf woensdag 6 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024 in de voormalige Antonius van Paduakerk wordt ingericht. Dit jaar staan de kerstgroepen van onze museumvrijwilligers Joop Arends, Nanny de Beer en Riet Rutting centraal. Het geheel wordt aangevuld met enkele fraaie exemplaren uit de eigen museumcollectie, waaronder een kerstgroep die vanuit de Achterhoek de hele wereld heeft rondgereisd! 

Het Heiligenbeeldenmuseum en deze museumvrijwilligers zijn allen lid van de Vereniging Vrienden van de Kerstgroep, die dit jaar speciale aandacht besteedt aan het feit dat het dit jaar 800 jaar geleden is dat Franciscus van Assisi in Greccio zijn eerste levende kerststal inrichtte, onder andere met de uitgave van een jubileumboek, dat ook in het museum te verkrijgen is. De mooiste kerstgroepen van Nederlandse leden, afkomstig uit alle werelddelen, zijn hierin te bewonderen en laten zien dat deze kunstuiting zich niet tot Nederland heeft beperkt, maar overal ter wereld vanuit diverse culturen zichtbaar is geworden. De tentoonstelling wordt ondersteund met de vertoning van een leerzame film met als titel: “Hoe de kerststal in Nederland is gekomen”.

Heiligenbeeldenmuseum: Ruurloseweg 101, 7251 LD Vorden-Kranenburg.

Vanaf 6 december dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van 1e Kerstdag(25 december) en Nieuwjaarsdag(1 januari).

Entree: Kinderen tot en met 12 jaar en houders museumjaarkaart: gratis. Overig: €. 7,50 per persoon

Verdere informatie op de website: www.heiligenbeeldenmuseum .nl en via de facebookpagina van het Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg