Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


LogoOp diaconaal gebied is er een goede oecumenische samenwerking tussen de gezamenlijke kerken in de gemeente Berkelland. De katholieke kerken van de locaties Beltrum, Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen van de St. Paulusparochie vallen binnen de grenzen van deze gemeente.

Er is sinds 2006 een gezamenlijke kerstpakkettenactie voor de minima in de gemeente Berkelland. Deze activiteit is ondergebracht in een aparte stichting.

Verder is in 2016 het Diaconaal Platform Kerken Berkelland van start gegaan. Dit platform richt zich o.a. op de problematiek rond vluchtelingen/statushouders.

LogoDe Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde vertegenwoordigt de 5 geloofsgemeenschappen in deze 3 plaatsen:

 • de PKN-gemeente van Groenlo
 • het klooster in Lievelde van de Koptische Orthodoxe Kerk
 • de katholieke geloofsgemeenschappen in de genoemde plaatsen die alle drie deel uitmaken van de St. Paulusparochie

De leden van de Oecumenische Raad zijn:

 • ds. Ria Willems (emeritus predikant en afgevaardigde Hervormde Gemeente Groenlo)
 • pastoor H. de Jong (pastoor van de St. Paulusparochie / St. Ludgerparochie en afgevaardigde pastoresberaad)
 • Peter Müller (afgevaardigde R.K. kerk Groenlo en voorzitter)
 • Fien Scharenborg (afgevaardigde R.K. kerk Beltrum en penningmeester)
 • Hans Krabbenborg (afgevaardigde R.K. kerk Lievelde en secretaris)
 • Samir Hanna (afgevaardigde Koptisch Orthodoxe Kerk)

De belangrijkste doelstelling van de Oecumenische Raad is de oecumene te bevorderen. Wij doen dit in nauwe samenwerking met het pastoresteam van de St. Paulusparochie, dat verantwoordelijk is voor het pastorale beleid in de parochie, de kerkenraad van de hervormde gemeente van Groenlo, de 3 locatieraden van de 3 genoemde geloofsgemeenschappen van de St. Paulusparochie en de aartsbisschop van de Koptisch Orthodoxe Kerk in Nederland, mgr. Arseny.

 

Om deze doelstelling te realiseren vergaderen wij minimaal 3 keer per jaar en organiseren wij de volgende activiteiten:

 • een viering voor b.g.v. de week van het gebed voor de eenheid van de christenen op een zondagmorgen (10.00u) in januari
 • een oecumenisch avondgebed op de zondagmiddagen (17.00u) van de veertigdagentijd
 • een viering b.g.v. de vredesweek op een zondagmorgen (10.00u)
 • een oecumenisch avondgebed op de zondagmiddagen van de advent (17.00u)
 • een oecumenische kerstsamenzang op de 3e zondag van de advent (16.00 uur)
 • elke 2e en 4e woensdag in de maand Taizé-vieringen (19.00u)

LogoElke donderdagochtend staat de deur van "Het Achterhuis" (het parochiecentrum in Neede) open voor mensen die graag andere mensen willen ontmoeten. In de grote zaal kan men terecht voor een gesprek, een luisterend oor of gewoon gezellig samen koffie drinken. Gezelligheid en respect voor elkaar staan voorop in het inloophuis! Het Inloophuis Neede is een diaconaal initiatief van de parochie HH. Paulus en Ludger.

Ga naar de website van Inloophuis Neede

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292