Er verandert veel in onze parochie. Dat is onder meer zichtbaar in het feit dat kerkgebouwen hun functie verliezen. Voor het pastoraal team zijn de veranderingen aanleiding geweest om een aantal gedachten op een rij te zetten in een nieuw pastoraal beleidsplan, met als titel ‘Verbonden in Christus’. Hiermee heeft de parochie een handvat voor het maken van keuzes in de nabije toekomst.

 

Pastoraal beleidsplan 2021 - 2025

Pastoraal beleidsplan 2021 - 2025