Ons parochiebestuur bestaat uit onderstaande mensen.

Naam Functie
Voorzitter H.A.M de Jong
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vice-voorzitter Jos Rosendaal
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris Johannes Hoekstra
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester Ton de Vries
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Personeel en vrijwilligers Ben Bomers
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Begraafplaatsen Gerard Bartels
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gemeenschappen Betsy Hummelink-Hulshof
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gemeenschappen William Klein Zeggelink
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Communicatie Vincent Stapelbroek
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jos Rosendaal

Graag wil ik mij even aan u voorstellen:
Mijn naam is Jos Rosendaal, 67 jaar, geboren en opgegroeid in Lichtenvoorde en sinds drie jaar woonachtig in Winterswijk. Mijn vrouw en ik hebben samen vier kinderen en zeven kleinkinderen.
Ruim 42 jaar ben ik als groepsleerkracht en directeur werkzaam geweest in het basisonderwijs in Groenlo en Eibergen.
Naast mijn werk heb ik altijd veel tijd vrij gemaakt voor het bestuurswerk in de voormalige parochie “ St. Ludger “  en ben daarnaast ik  bestuurslid geweest voor de Diaconale Caritas Instelling van het aartsbisdom Utrecht.
Daarnaast ga ik  als leken-voorganger al enkele jaren voor bij  avondwakes en uitvaarten van onze  parochianen uit de geloofsgemeenschappen.
Het mogen werken voor én in de kerk heeft altijd mijn interesse gehad en een goed en voldaan gevoel gegeven.
Het vrijwilligerswerk in de kerk staat bij mij dan ook  hoog in het vaandel en zorgt voor een onderlinge samenwerking en verbondenheid in een parochie.
Het  nieuwe parochiebestuur van de HH. Paulus en Ludger parochie is in januari 2021  enthousiast aan het werk gegaan in goede samenwerking met het pastoresteam en de vele vrijwilligers, die in de 16 geloofsgemeenschappen veel werk verzetten.
Als vice-voorzitter van het parochiebestuur hoop ik samen met u  de komende jaren  een  steentje bij te dragen aan onze kerk in Oost Achterhoek.
Het nieuwe opgestelde bestuurlijke Beleids- en Gebouwenplan zal voor de komende periode 2023-2027 de leidraad van het bestuurlijk handelen zijn.

Johannes Hoekstra

Mijn naam is Johannes Hoekstra en sinds 1 januari 2021 secretaris van de Paulus en Ludger Parochie. Ik ben 59 jaar geleden geboren in de Flevopolder. Hier ben ik opgegroeid en de basis- en middelbare school bezocht. Daarna verder gestudeerd en een studie aan de TU in Enschede gedaan. Na een tijd in Enschede gewoond te hebben, woon ik alweer meer dan 28 jaar in Eibergen.
Van huis uit ben ik protestants opgevoed en mijn vrouw is katholiek. Als we samen naar de katholieke kerk in Eibergen gingen, voelde ik mij er altijd thuis. In 2019 heb ik vormsel gedaan en ben tot de katholieke kerk toegetreden. 
In 2020 ben ik door Pastoor de Jong gevraagd of ik in het nieuwe Paulus en Ludger bestuur zitting wilde nemen.  Was nog lastig om te kijken welke functie bij mij paste omdat ik geen bestuurlijke ervaring had in het kerkbestuur. Ondanks dat ik geen ervaring had en daarnaast vrij druk ben met mijn werk heb ik ermee ingestemd.  Ik vind het belangrijk om iets voor de kerk en de samenleving te kunnen betekenen en mijn verantwoordelijkheid te nemen.  
In het kort over mijn privé leven. Ik ben getrouwd en heb twee studerende kinderen. Mijn vrouw doet veel vrijwilligerswerk en werkt in een verzorgingshuis. Ze helpt veel in de kerk met vormsel- en eerste communievieringen maar ook andere werkzaamheden. 
In het dagelijks leven ben ik werktuigbouwkundig project-engineer en neem ik projecten aan voor klanten op het gebied van recyclinginstallaties, mengvoederfabrieken en aanverwante industrieën. 

Ton de Vries

Mijn naam is Ton de Vries. Ik ben 75 jaar geleden geboren in de stad Bredevoort. Gehuwd met Trees. Wij hebben twee dochters en drie kleinkinderen. Sinds 3 jaar ben ik woonachtig in Groenlo. Mijn werkzaam leven heb ik bijna volledig doorgebracht in de financiële sector.

Op het gebied van vrijwilligers werk heb ik vele functies verricht o.m. penningmeester van het RK. Basisonderwijs in Aalten. Hierdoor kwam in 2014 toenmalig pastoor Pikkemaat van de Ludger Parochie mij vragen om toe te treden tot het bestuur van de St. Ludger Parochie. Men zat erg omhoog met de invulling van de penningmeesterschap binnen het bestuur. De financiële administratie (geconsolideerd) liep jaren achter. Voor mij moet vrijwilligerswerk een uitdaging zijn nou daar was in de St. Ludger Parochie geen gebrek aan. Per 1 januari 2021 ben ik als penningmeester benoemd bij de HH Paulus Ludger Parochie.

Mijn motivatie in de nieuwe parochie is, gelet op de vergrijzing van ons vrijwilligersbestand en het steeds complexer worden van de taken binnen de financiële poot van onze parochie, de stap te zetten van een gedecentraliseerde- naar een gecentraliseerde financiële- en ledenadministratie. Om dit te kunnen effectueren is de samenwerking met het bestuur en alle locaties van het allergrootste belang.

Ben Bomers

Graag wil in mij aan u voorstellen. Mijn naam is Ben Bomers, woon in Groenlo en ben sinds 01 januari 2021 met pensioen gegaan. Hiervoor heb ik 45 jaar in het basisonderwijs in Groenlo en Zwolle gewerkt. Eerst als groepsleerkracht en de laatste 25 jaar als directeur op diverse basisscholen. Een fantastische tijd, waar ik met veel plezier aan terugdenk. Naast mijn werk op school was ik vooral actief op sportief gebied als jeugdtrainer bij de SV Grol en later als opleidingstrainer bij de KNVB. In die tijd ook een van de oprichters van het Internationale Marveldtoernooi, waarvoor ik 25 jaar in het bestuur heb gezeten. Op dit moment ben ik o.a. secretaris van de Vincentiusvereniging Groenlo. Een vereniging, die zich inzet om mensen, die op welke manier dan ook in de problemen zijn gekomen te helpen. We doen dit in samenwerking met het Sociaal Team van de gemeente Oost Gelre.
Vanaf jonge leeftijd ben ik actief als vrijwilliger. Eerst als misdienaar en later als acoliet.
Ook heb ik me tijdens mijn middelbare schooltijd ingezet bij de voorbereidingen en uitvoering van jongerenvieringen op het RK Marianum in Groenlo en in de H. Calixtuskerk in Groenlo.
Vlak voor mijn pensioen werd ik door pastoor De Jong gevraagd om zitting te nemen in het nieuwe bestuur van HH. Paulus en Ludgerparochie. Daarbij met de portefeuille personeel. Een nieuwe uitdaging, die ik graag aan ga en ben dan ook zeer benieuwd, hoe ik mijn steentje kan bijdragen aan de opbouw van onze parochie. Er ligt veel werk en er moeten soms moeilijke, vaak emotionele keuzes gemaakt worden. Ik denk daarbij aan het sluiten van een kerkgebouw, waar mensen tientallen jaren hun plek hebben gevonden. Maar met de samenwerking met u allen zie ik de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Gerard Bartels

Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Gerard Bartels. Ik ben opgegroeid in Twente en sinds 1997 woon ik in Neede. In het parochiebestuur heb ik de portefeuille begraafplaatsen.

Ruim 20 jaar ben ik actief als vrijwilliger actief in de katholieke kerk in allerlei functies, o.a. kerkbladredacteur, secretaris van het kerkbestuur Neede, websitebeheerder, redactielid van de nieuwsbrief, coördinator van Inloophuis Neede en coördinator van het DocBase-team (ledenadministratie en kerkbijdrage). Ik heb ruim 30 jaar in de ICT gewerkt als software ontwikkelaar.

Onze twaalf begraafplaatsen worden met veel zorg onderhouden door onze vrijwilligers. Het werkgebied van onze fusieparochie is omvangrijk, waardoor er letterlijk en figuurlijk afstanden moeten worden overbrugd.

De taak van het parochiebestuur is voorwaardenscheppend, namelijk zorgen voor de middelen om uitvoering te geven aan de primaire taak: het verkondigen van het Evangelie. Die taak ligt niet alleen bij het pastoraal team. Ieder van ons heeft talenten gekregen en wordt uitgenodigd om zijn geloof handen en voeten te geven, in en buiten de kerk, in een vorm die past bij deze tijd. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Betsy Hummelink-Hulshof

Een nieuwe parochie met een nieuw bestuur, waarvan een aantal leden nieuw zijn. Velen van u kennen mij, Betsy Hummelink, misschien wel van de diverse vrijwilligerswerkzaamheden in de voormalige H. Ludger-, H. Bonifatius en de Sint Ludger-parochie, en nu in onze nieuwe parochie HH Paulus en Ludger Oost Achterhoek.
Vrijwillige parochiële voorganger bij uitvaarten en crematies
Sinds 2014 ben ik één van de coördinatoren voor uitvaarten, crematies en coördineer ik ook de verzoeken voor een eventuele Ziekenzalving of Ziekenzegen. In 2015 ben ik daarnaast aangesteld als vertrouwenspersoon van de Sint Ludgerparochie. Dit is nu beëindigd vanwege mijn bestuursfunctie.
In het najaar van 2020 kwam een verzoek, om zitting te gaan nemen in het nieuwe parochiebestuur met de portefeuille  ‘Geloofsgemeenschappen’. Een nieuw fenomeen binnen het bestuur.
Mijn motivatie:
Samen met de andere bestuursleden streven naar Verbondenheid tussen de zestien geloofsgemeenschappen en gestalte geven aan het “Samen kerk willen zijn en - blijven”, ondanks dat er al kerken aan de eredienst worden en zijn onttrokken.
De Geloofsgemeenschappen blijven bestaan.
Een nieuwe uitdaging met nieuwe kansen!
De huidige indruk:
In bijna alle geloofsgemeenschappen hebben al diverse goede gesprekken plaatsgevonden, over wat erbij de  mensen leeft, wat eventuele mogelijkheden zijn /-blijven;  wat wensen zijn. 
Het streven:
Het streven is nu om met enkele bestuursleden, de vice-voorzitter en het ondersteunend bestuurslid geloofsgemeenschappen  en ondergetekende,  twee keer per jaar elke geloofsgemeenschap te bezoeken,  om elkaar wederzijds te informeren om wat er leeft binnen de geloofsgemeenschap en het parochiebestuur. Daarnaast kan u altijd contact opnemen als er vragen zijn.

William Klein Zeggelink

Volgaarne stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is William Klein Zeggelink en ik ben 51 jaar geleden geboren te Harreveld. Aldaar ben ik opgegroeid in een tijd dat het geloof en de Room Katholieke cultuur / traditie binnen het dorp nog met alles en iedereen vervlochten was. Afgestudeerd als ingenieur in de toegepaste natuurkunde, heb ik aanvankelijk gewerkt in het technisch-wetenschappelijke onderzoek van de Universiteit Twente. Mijn sociale inborst maakte dat ik later ben overgestapt naar de gezondheidszorg, en wel het Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Hier ben ik een flink aantal jaren werkzaam geweest op een multidisciplinair researchproject ter verbetering en ontwikkeling van behandelingsmethoden bij borstkanker. Door mijn bijdrage aan kliniek en wetenschap ben ik van daaruit uiteindelijk gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na vervolgens een aantal jaren in de consultancy business, kwam ik op een kruispunt in mijn leven, waarop ik heb besloten terug te keren naar mijn wortels. Hier heb ik de zorg voor mijn ouders op me genomen en ben betrokken geraakt bij het vrijwilligerswerk in het geboortedorp. Onderhand ben ik (o.a.) voorzitter van de Zonnebloemafdeling, wijkhoofd van de buurtvereniging, medewerker van de ouderensoos met brugfunctie naar WMO Harreveld waar ik tevens bestuurslid van ben, en voorganger / lector / acoliet binnen onze lokale geloofsgemeenschap. Mijn huidige werkveld betreft aldus de sociaal-cultureel maatschappelijke sector, en het onbezoldigde karakter ervan geeft mij de autonomie om dit te kunnen combineren met de zorg voor mijn ouders. De recente benoeming tot parochiebestuurslid geloofsgemeenschappen voelt voor mij dan ook als een verlengstuk van al het voorgaande. Als netwerker en bruggenbouwer zet ik mijn kennis en ervaring verbindend in om de betrokkenheid met én tussen onze 16 geloofsgemeenschappen te bevorderen.

Vincent Stapelbroek

Mijn naam is Vincent Stapelbroek. In 1960 ben ik geboren in de vestingstad Groenlo, maar mijn jeugd heb ik doorgebracht in het mooie dorp Beltrum. Mijn ouders deden veel vrijwilligerswerk voor de kerk. Het was dan ook bijna vanzelfsprekend dat ik mijn vader af en toe hielp in de pastorietuin. Ook was ik in mijn jeugd jarenlang misdienaar. Dat hoorde bij de katholieke opvoeding. En ik voelde me daar goed bij.
Sinds 1983 ben ik getrouwd met Marjo. We hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Marjo is ook actief als vrijwilliger voor de kerk: ze is lector en ze zingt bij het koor Caisa.
Vanaf de beginjaren tachtig ben ik werkzaam in het onderwijs. Daarnaast ben ik gedurende enkele decennia actief geweest in de amateurmuziek als koordirigent. Tegenwoordig ben ik ook nog regelmatig bezig met muziek, zowel op school als in de vrije tijd.
Een andere passie van mij is schrijven. Door het schrijven van verhalen kun je mensen iets moois vertellen en soms zelfs inspireren. Dat is voor mij ook een drijfveer om voor onze nieuwsbrief en ons parochieblad ‘de Verbinding’ te schrijven. Dat kon over allerlei religieuze onderwerpen gaan. Het kan gaan over een mooie tentoonstelling of iets waardevols uit de kerk. Wat is de betekenis van sommige rituelen? Het kan ook gaan om een interview van een vrijwilliger van een van onze geloofsgemeenschappen. Vooral dat laatste vind ik leuk en belangrijk. Een kerk bestaat immers uit mensen. Vanuit deze communicatieve activiteiten was de stap naar mijn huidige vrijwilligerswerk voor de parochie best logisch. Toen ik in 2021 gevraagd werd voor het parochiebestuur heb ik, na een lichte aarzeling en wat denktijd, ‘ja’ gezegd. Vanuit mijn portefeuille ‘communicatie’ wil ik iets betekenen voor onze media. Zo hoop ik mijn steentje bij te dragen aan ‘de Verbinding’ binnen onze parochie. Daar zal ik in ieder geval mijn best voor doen.