Ons pastorale team stelt zich nader aan u voor.

De pastores zijn via onderstaande gegevens te bereiken.

 

Naam Functie Telefoon/E-mail adres
H.A.M de Jong Pastoor 06 - 1237 9793
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
C.G.J. Peters (Cor) Diaken Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
C. Roetgerink (Carla) Pastoraal werker 06 - 2073 9564
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 Voor dringende pastorale zorg kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 06 - 190 17 292.

 

Pastoor H.A.M. de Jong

Pastoor H. de JongSinds september 2011 ben ik priester en pastoor in de Achterhoek. Mijn ambt zie ik niet als werk. Het is mijn leven. Het is een vreugde om te geloven en het geloof door te geven.

In 1962 ben ik geboren in Mijdrecht. Geloof en kerkelijke betrokkenheid waren in mijn jeugd vanzelfsprekend. Na de middelbare school werd ik gemeenteambtenaar en volgde ik voor mijn werk diverse opleidingen. Ook was ik als vrijwilliger in de parochie. Na vele jaren geworsteld te hebben met de vraag of het priesterschap mijn weg zou zijn, heb ik me in 1989 gemeld bij de priesteropleiding Bovendonk te Hoeven. Het antwoord op mijn vermeende roeping heb ik gekregen door gebed, reflectie, beraadslaging en studie. De pastoraal-theologische stage doorliep ik in de parochies van Losser. Op 17 juni 1995 volgde de priesterwijding. Mijn eerste standplaats werd Buren-Geldermalsen waar ik als eerst-aanspreekbare pastor werd benoemd en assisteerde in de parochies Culemborg, Beesd, Gellicum-Rhenoy en Rumpt. Na vier ‘kapelaanjaren’ volgden een benoeming van acht jaar als pastoor te Oldenzaal en daarna nog vier jaar te Haaksbergen. In 2011 kreeg ik de vraag om pastoor te worden van de toenmalige St. Paulusparochie te Groenlo e.o. Medio 2017 werd mijn benoeming uitgebreid met de St. Ludgerparochie te Lichtenvoorde e.o.

De pastorale samenwerking ontwikkelde zich geleidelijk aan ook bestuurlijk in de richting van één regioparochie voor de oostelijke Achterhoek. Ik vind het belangrijk dat de Kerk, weliswaar kleiner in omvang, hoop geeft dat ieder mens geroepen is om te bouwen aan het Koninkrijk van God. Het vieren van de heilige Eucharistie en de andere sacramenten is voor mij een niet te vatten voorrecht. Het doet goed om te zien hoe mensen geloven en verdieping zoeken én dat ik daaraan als priester bijdraag. Ik probeer naar beste vermogen de vreugde van het geloof in woord en daad te verkondigen en ben mij ervan bewust dat God daartoe de kracht verleent.

In Groenlo, waar ik woon, geniet ik een uitstekende verzorging door Joke Heemink. Naast pastoor ben ik sinds 2009 kanunnik van het Metropolitaan Kapittel van het Aartsbisdom Utrecht. Ik hou van het bezoeken van kloosters, lezen, geschiedenis en wandelen. In de oostelijke Achterhoek, met veel ruimte, rust en karakteristieke mensen ben ik mij in de afgelopen jaren steeds meer thuis gaan voelen.

Diaken Cor Peters

Diaken C. PetersSinds 2016 maak ik voor ca 1 dag per week deel uit van het pastorale team van deze parochie. Voor het overige ben ik met emeritaat.
Ik ben in Groessen geboren (1953), getrouwd met Agnes en we wonen in Gendringen. We hebben 2 zonen en inmiddels een schoon- en kleindochter.
Jaren heb ik als verzekeringsadviseur gewerkt. Na de vierjarige diakenopleiding Dijnselburg ben ik in 1990 tot diaken gewijd. Als onbezoldigde diaken volgde mijn eerste benoeming in de parochie te Groessen. Na de afronding van de volledige theologie opleiding (1997) werd ik als bezoldigd diaken benoemd in de parochies van Bemmel en Haalderen. Ik heb trainingen en cursussen gevolgd binnen het kerkelijk opbouwwerk. In 2010 zijn we verhuisd naar Gendringen toen een benoeming volgde in het pastorale team van wat nu de parochie Maria Laetitia (Doetinchem-Ulft e.o.) is. Nu ik met deeltijd-emeritaat ben ondersteun ik parochies in projecten rond opbouw, beleid en organisatie.
Geroepen tot dienstbaarheid, is een gedachte die met me meegaat. Geroepen in dit leven om ten volle mens te zijn en als gelovige geroepen om te blijven groeien in het leerling zijn van Jezus. Hij die gekomen was om God te dienen en op te komen voor recht en gerechtigheid. Het meest zichtbaar in het evangelie waar Jezus zieken en mensen die buitengesloten worden weer toekomst geeft en de kwetsbare mens nabij is. Psalm 72 zingt het uit: “Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, Hij geeft hoop aan rechtelozen, Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.”
Verder ben ik als bestuurslid betrokken bij Stichting Present Achterhoek en Stichting SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek. In mijn vrije tijd wandel ik graag en heb ik het orgel/ pianospelen weer opgepakt. Ik wil graag met u een bijdrage leveren in het zoeken naar nieuwe wegen van geloven en kerk-zijn in deze tijd.

Pastoraal werker Carla Roetgerink

Foto pastoraal werker C. Roetgerink

Sinds 1 mei 2018 ben ik werkzaam in de parochie HH. Paulus en Ludger, toen nog twee samenwerkende parochies.

In 1961 ben ik geboren in Twente in een katholiek gezin als oudste dochter en kreeg ik de namen Catharina Anna Maria. Na drie jaar werd er een broertje geboren en daarmee was het gezin compleet. Geloof was vooral voor mijn vader heel gewoon en al heel jong ging ik iedere zondag met hem naar twee vieringen, waar hij zong in het herenkoor. Eerst bij hem achterop en later kon ik zelf fietsen. Aan die tijd bewaar ik warme herinneringen.

Na mijn middelbare school ben ik terecht gekomen in de zorg en later in het onderwijs.
Ik mocht de dankbare moeder worden van zes gezonde, inmiddels volwassen kinderen: twee jongens en vier meisjes. Als gezin hebben we bijna dertig mooie en goede jaren gekend in het historische stadje Ootmarsum in Twente.
Inmiddels ben ik ook gezegend om oma te mogen te zijn.

Mijn eerste liefde voor geloof en kerk kreeg opnieuw handen en voeten toen ik na mijn studie theologie, aanvankelijk in het levensbeschouwelijk voortgezet onderwijs ging werken en later in de toenmalige parochies in Almelo. Oudejaarsdag 2011 ben ik verhuisd naar Borne en sindsdien daar werkzaam geweest in een fulltime benoeming voor de HH. Jacobus en Johannes parochie Borne en Hertme. Later kwamen daar de vijf stadsgemeenschappen in Hengelo bij van de Goede Herder parochie. En in 2013 ook de zes geloofsgemeenschappen van de Heilige Geest parochie Delden e.o. waaronder mijn doop-, communie- en vormselkerk in Goor. In een samenwerkingsverband werkten we als pastoraal team voor drie parochies met dertien geloofsgemeenschappen.

Werken in een nieuw vicariaat, dat van Arnhem, betekende voor mij verhuizen naar Borculo.  
Sinds 1 januari 2021 zijn de samenwerkende parochies H. Paulus en H. Ludger gefuseerd tot één parochie met zestien geloofsgemeenschappen, al dan niet met een eigen kerkgebouw.
Kerksluiting is ook hier aan de orde.
In de catechese, het geloofsgesprek, ligt mijn core business.
Voorbereiding op de sacramenten is mijn eerste verantwoordelijkheid.
Maria is voor mij een bron van sterkte en hoop.

Ik hoop en bid dat Gods Heilige Geest nog jaren mijn weg begeleidt in de Oost-Achterhoek.
De kerk is sterk in verandering, maar Christus blijft Dezelfde, gisteren, vandaag en morgen.
In dat vertrouwen wil ik blijven werken en me inzetten voor geloofsoverdracht aan een nieuwe generatie en in geloofsgesprekken met mensen binnen en buiten de parochie.