De personen van de in juni afgetreden locatieraad Christus Koning hebben in de voorbije periode op informele en vertrouwelijke basis contacten gehad met leden van het parochiebestuur.
Vervolgens ontving het nieuwe parochiebestuur van de parochie HH. Paulus en Ludger een brief van de in juni afgetreden locatieraadsleden.

Aanleiding vormde het inzicht dat de locatie zo niet kan functioneren. Het gebeuren in juni 2020 waarbij de kerk in Lievelde ontheiligd werd, is een pijnlijke kwestie die het onderlinge vertrouwen heeft geschaad en alleen maar verliezers kent. Op de brief volgde overleg met pastoor De Jong en een gezamenlijk gesprek tussen alle betrokkenen. Zij allen betreuren de veroorzaakte situatie en de niet goed verlopen communicatie. De leden van de voormalige locatieraad gaven aan het beleid van het bestuur en het pastoraal team te respecteren en uit te voeren en de lopende zaken in de parochie en de locatie te willen blijven behartigen.

Naar aanleiding hiervan willen we allemaal een streep zetten onder wat gebeurd is en hebben we duidelijke afspraken gemaakt zodat de geloofsgemeenschap Lievelde ook verder kan.
Vanaf nu vormen zij de beheercommissie ad interim voor Lievelde. Ad interim wil zeggen tot aan de herbestemming van het kerkgebouw. Voor pastorale taken wordt gezocht naar een pastorale coördinator. Hierbij ligt een rol voor het pastoraal team weggelegd.
We hebben besloten te volstaan met dit bericht en hopen dat de nu ingezette weg de geloofsgemeenschap Lievelde ten goede zal komen.
Jos Rosendaal, vice-voorzitter parochiebestuur