Op 6 juni, de tweede zondag na Pinksteren, vieren we het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, kortweg: Sacramentsdag. We vieren dat Jezus Christus zichzelf onder de gedaanten van brood en wijn aan ons geeft als voedsel en voortdurend onder ons wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven en in elke katholieke kerk in het tabernakel aanwezig is. De eerbied die we in onze Kerk voor de eucharistische gaven kennen, wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht. We zijn blij dat nu weer meer mensen aanwezig zijn bij de eucharistieviering. Het online vieren, de geestelijke communie maakten echter dat velen zich op deze wijze verbonden weten en wisten. Jezus’ aanwezigheid en werkzaamheid in onze wereld kan door geen enkele beperking geblokkeerd worden.

In de H. Calixtusbasiliek te Groenlo wordt, naast de eucharistieviering van 9.30 uur, Sacramentsdag gevierd met een plechtig Lof, aanvang 17.00 uur en toegankelijk voor maximaal 110 kerkgangers die zich aanmelden via het reserveringsysteem op de website, telefonisch via 06-83137102 of bij de coronadeurwachters van de basiliek. Thuismeevierders opgelet: via www.kerkdienstgemist.nl en kerkradio wordt dit Lof uitgezonden.

Sacramentsdag, een dag van grote dankbaarheid!

Pastoor H.A.M. de Jong