Op zondagmorgen 16 januari trokken bijna 40 mensen naar de Christus-Koningkerk in Lievelde. De kerk was goed verwarmd, we waren welkom.

Alle geloofsgemeenschappen van de Oecumenische Raad waren vertegenwoordigd: de Koptisch orthodoxe geloofsgemeenschap, de NH-gemeente uit Groenlo en de 3 katholieke geloofsgemeenschappen van Beltrum, Groenlo en Lievelde.

Het was de jaarlijkse viering aan het begin van de Week van Gebed voor Eenheid. Dit jaar had de Wereldraad van Kerken christenen in het Midden-Oosten benaderd met het verzoek de dienst voor te bereiden. Mooi aan deze dienst was, dat er ook welluidende gezangen uit Syrië, Armenië en Egypte te horen waren, naast mooie Gregoriaanse gezangen van cantores van het Lieveldse herenkoor. Ook konden we samen zingen.

Het thema van de dienst was “licht in het duister”. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Iedereen kreeg de gelegenheid een wens op een ster te schrijven. Mooie woorden en wensen waren er te lezen: heel veel licht in de wereld - dat er vrede mag komen – verbondenheid – saamhorigheid – innerlijke
vrede – licht maakt iedereen zichtbaar – verdraagzaamheid – geef licht aan elkaar – geloof – genade – vertrouwen – hoop.
De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Gesterkt door het samenzijn ging na de dienst ieder zijns weegs om de ster te volgen en onze christelijke opdracht gezamenlijk uit te voeren.

 

Peter Müller