Aan het begin van het nieuwe jaar kijk je automatisch vooruit.

Toch blik ik heel even terug. Terugkijkend, komt bij mij een gevoel van verwondering boven. Dat de Kerk, die de Blijde Boodschap uitdraagt, ondanks menselijke fouten en tekorten, na tweeduizend jaar, nog steeds midden in onze samenleving staat. Tegenwoordig lijkt alles zo snel te gaan, zo vluchtig en kortstondig. Gelukkig geldt dit niet voor alles. De Blijde Boodschap, het Evangelie van Jezus gaat niet vluchtig voorbij. Juist in onzekere tijden blijkt ze waardevast. Maar om dat zo te houden is wel ieders hulp nodig. Juist nu hebben mensen, misschien wel meer dan ooit, plekken van rust en bezinning nodig. Momenten waar we even tot onszelf en tot God, de bron van ons bestaan, kunnen komen. Momenten, plaatsen, waar je je deel voelt uitmaken van de gemeenschap rondom je en daardoor met een gemeenschap die wereldwijd aanwezig is. Plekken en momenten waar het leven in al haar facetten gevierd wordt en een bijzondere betekenis krijgt. De Kerk is niet wereldvreemd, maar staat in wereld. Zij is een wereldgemeenschap maar tevens zo dichtbij, als in onze dorpen en steden. De Kerk is – naast het negatieve, dat soms veel nadruk krijgt – verbondenheid, spiritualiteit, bezinning, omzien naar anderen, rust en vriendschap. Ook in 2024 willen we een gemeenschap blijven die er voor eenieder wil zijn. Dat is niet vluchtig of snel: dat is een rijkdom. Mede dankzij de inzet en steun van vrijwilligers en de actieve deelname van velen kunnen we samen Kerk zijn. Dankzij velen. En ja, hier komen we ook niet omheen: we kunnen niet zonder financiële ondersteuning. Daarom vragen wij u om aan de Actie Kerkbalans bij te dragen met uw gift naar draagkracht.

Hartelijk dank!

Pastoor H.A.M. de Jong