Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

St. Helena | Aalten

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Together Days 21 - 24 april 2022

De Together Days zijn afgesloten met een Eucharistieviering en een gezellig samenzijn in Beltrum. Zie op deze website de verslagen van de activiteiten met daarbij de fotoalbums.

Programma

Donderdagavond 21 april opening met een verteltheater ‘Nieuw Begin’

Vrijdag 22 april pastorale, diaconale en ontmoetingsactiviteiten

Zondag 24 april Parochiedag voor allen!

 

We waren blij u te zien.

Van ‘Over de Brug’ naar ‘Open Deuren’.

De grote deuren van de R.K. Sint Helenakerk aan de Dijkstraat sluiten op 12 juni a.s. De kerk is verkocht en sommige activiteiten worden afgebouwd en andere elders voortgezet. Zo ook de voor iedereen toegankelijke ‘inloop-ochtenden’ op de donderdag. Al ruim16 jaar wordt er koffie geschonken voor iedereen die gezelschap en contact zoekt, of behoefte heeft aan een gesprek of praatje. Géén programma, geen drempel, slechts een uitnodiging om er ‘gewoon te zijn’. Men hoefde maar ‘Over de Brug’ te komen. Vóór Corona schoven wekelijks zo’n 20-25 gasten aan de stamtafel aan als in een herberg, waar je je verhaal kwijt kon en waar je werd gezien. De naam ‘Over de Brug’ zal na 9 juni verdwijnen. Maar ……. er zijn inmiddels andere deuren opengezet die uitnodigen om je er te laven, n.l. Elim, naast de Oude Helenakerk. Vanaf 17 maart staan ook hier al de deuren open. De Protestantse Gemeente Aalten heeft dit project omarmd en vanaf 12 juni wordt het in gezamenlijkheid voortgezet en gedragen. Wat mooi! Om aan de overgang een ‘officieel’ tintje te geven, lopen de gastvrouwen en gasten van ‘Over de Brug” op donderdagmorgen 9 juni na een eerste kop koffie naar de ‘Open Deuren’ van Elim voor een 2e kop koffie. Vanaf dát moment hopen we u dáár te ontmoeten en elkaars verhalen te delen. Elke donderdagmorgen staan wij vanaf 9.30 u.-11.00u. voor u klaar. Namens alle gastvrouwen, Anneke Wattel, Wilma de Jong, Elizabeth van Deventer, Gerda van Netten, Gea Verhagen.

Jarenlang was zij de medebewoonster van de Rk_st.Helenakerk. De patrones van onze parochie. De H. Helena. 70 jaar lang. Een hele tijd. Nu echter gaat ze naar een kleiner verblijf. "Het Helena huis". In de voormalige winkel van Van Lochem werkt men aan een inloophuis met deze naam. Een tentoonstellingsruimte, vergaderruimte en zoal meer. Niet alleen over Aalten kan men hier dingen te weet komen maar ook over de Christelijke kerken met een unieke heilige als patrones. Voor zover wij weten hebben alleen de Aaltense kerken de H. Helena als patroon heilige. De kerk op de markt en de Rk kerk aan de Dijkstraat zijn vanaf het begin naar haar genoemd. Zeer binnenkort wordt het Helenahuis geopend zoals u al op Radio Gelderland heeft kunnen beluisteren. We hopen dat 'onze' st. Helena er zich zal thuis voelen . Een bezoekje zal ze echter zeer op prijs stellen denk ik.

Groenlo, 03-03-2022

Aan de parochianen in de parochie HH. Paulus en Ludger

 

Beste parochianen,

Op 3 maart 2022 heeft Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, het decreet uitgevaardigd om de kerk van de H. Helena te Aalten vervroegd aan de goddelijke eredienst te onttrekken en wel op 13 juni 2022. Het decreet is een gevolg van het voorgenomen beleid van het Parochiebestuur HH. Paulus en Ludger, zoals neergelegd in het Bestuurlijk Beleids- en Gebouwenplan. Wij stellen u via deze mededeling in kennis van dit decreet. Binnen een termijn van 10 nuttige dagen, te weten tot en met 13 maart 2022, kunt u aan de Aartsbisschop een aangetekend verzoek richten voor verbetering of herziening van dit decreet.

Het decreet treft u hieronder aan.

Het Parochiebestuur HH. Paulus en Ludger

Klik op de afbeelding om het decreet te openen.

Beste allemaal,

Niet bij de pakken neerzitten maar verdergaan met het stimuleren van de bestaande geloofsgemeenschap. We moeten wel het gebouw verlaten want voor onze kleine groep is de ‘jas’ te groot maar dat betekent niet dat de geloofsgemeenschap moet ophouden te bestaan. Juist nu hebben we elkaar nodig. Onzekere tijden vragen om geborgenheid, erbij horen. Gelukkig hebben we een warme uitgestoken hand gekregen van de Protestante Gemeente Aalten. Echter tijd dringt wat betreft het voorbereiden van de overstap en daarom zijn we vanmiddag bij elkaar geweest om afspraken te maken betreffende de noodzakelijke activiteiten. Er zijn een aantal werkgroepjes gevormd die zelfstandig kunnen opereren wat werkzaamheden betreft maar die wel maandelijks elkaar informeren over hun vorderingen.  De gevormde werkgroepen zijn:  Herbestemming religieuze kunst , Resterende inventaris, Secretariaat, Archief, Morgengebed, Laatste viering.   

Allemaal veel succes en een goede samenwerking gewenst.

 

 

 

 


 

 Nu er tijdelijk geen producten meer in de voedselbank-kast in de kerk gebracht kunnen worden is daar een oplossing voor gevonden. Namelijk: in de Maria kapel. Daar staat een mand waarin de producten achtergelaten kunnen worden. Deze mand wordt iedere dag gecontroleerd en een vrijwilliger brengt ze naar de voedselbank-kast in de Zuiderkerk (het centrale verzamelpunt).
Alle houdbare producten zijn welkom, maar we denken om vanaf de maand juni - het systeem van geloofsgemeenschap Winterswijk te volgen - door iedere maand in het parochieblad ‘SintLudgernu.nl’ aan te geven om aan een bepaald artikel de voorkeur te geven. Dat kan de ene keer koffie zijn de volgende keer iets anders. Deze maand juni graag een pot jam.
Het is voor de voedselbank-vrijwilligers, die de tassen vullen eenvoudiger, want de vraag bij het aanbod van veel verschillende producten is vaak, wie geef je wat?
Dank voor uw begrip, medewerking en gaven, juist in deze moeilijke tijd.
P.C.I. r.k. geloofsgemeenschap St. Helena, Aalten.

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292