Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

St. Helena | Aalten

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Bijna alle regels omtrent corona vervallen m.i.v. 25 september 2021, zie dit bericht voor meer informatie.

Zie hier voor een bericht voor de regels voor koorzang.

 

 

Maand november:

dinsdag 2 november 2021

Barmhartige Heer, Uw Zoon jezus de Messias is ons steeds voorgegaan en Hij zit nu aan Uw rechterhand om voor velen een plaats bij U te bereiden.
Wij gedenken vandaag met genegenheid onze dierbare overledenen en gedenken ook allen die vermoord zijn omdat zij Jezus Christus hebben beleden als de verrezen Heer. Wij bidden: wees barmhartig en bevrijd allen uit de macht van de dood. Door Christus onze Heer.

Zondag 28 november 2021

God onze vader, het Woord dat bij U in den beginne was, is vleesgeworden en het heeft onder ons gewoond. Wij danken U dat wij deze eerste zondag van de Advent in vrijheid kunnen vieren. Wij vragen U: maak ons bereid om Uw Zoon steeds weer te verwelkomen in ons hart. Wij bidden U bij aanvang van deze voorbereidingstijd speciaal voor Christenen wereldwijd: dat zij in veiligheid Jezus Christus mogen belijden, verkondigen en verheerlijken. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige James Thompson, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.


Maand december:

Vrijdag 24 december Kerstavond

Almachtige eeuwige God, Uw woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond. De woorden van Jezus Christus zijn woorden die leven brengen en die levens redden. Op weg naar de viering van de geboorte van Uw Zoon naar het vlees, bidden wij U vandaag voor alle mensen van goede wil wereldwijd. Geef dat zij de komst van de Messias steeds mogen ervaren in hun dagelijks leven en dat zij hun vreugde daarover in alle vrijheid mogen uitdragen aan hun naasten. Door Christus onze Heer.

Vrijdag 31 december Oudjaarsavond

Genadige God, U schenkt ons altijd weer nieuwe kansen en een nieuw begin. Geef dat velen het sacrament van boete en verzoening ontvangen en het nieuwe jaar met een gerust hart en goede voornemens kunnen beginnen. Wij bidden U om Uw Heilige Geest en Uw krachtige zegen voor onze wereld in 2022. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Zoticus van Constantinopel, priester en martelaar tijdens de Romeinse vervolging, door Christus onze Heer.

 

 

 

 

 

 

KBO onderscheiding voor Jan Hofman. De afdeling Aalten van de Katholieke Belangen Organisatie voor senioren, de KBO, bestaat dit
jaar 50 jaar. Ruim 14 jaar is Jan Hofman daar voorzitter van geweest. Om gezondheidsredenen heeft hij onlangs deze functie moeten neerleggen.
Als waardering voor wat hij voor de senioren in Aalten heeft betekend is hem door KBO Gelderland de zilveren bondsspeld met goud toegekend.
De heer Kremers, secretaris van KBO Gelderland, ging bij de uitreiking van de speld in het kort in op wat Jan niet alleen als voorzitter, maar ook anderszins voor de senioren in Aalten en voor de plaatselijke KBO heeft gedaan. Zo was hij jarenlang medeorganisator van de jaarlijkse Seniorenbeurs en van de jaarlijkse fietstochten voor senioren, organiseerde hij de biljartcompetitie van de KBO en bracht hij ook nog het verenigingsblad rond. Daarnaast vond hij nog tijd om buiten de ouderenbeweging actief te zijn, zoals voor Veilig Verkeer Nederland en de Rooms Katholieke Kerk.
In zijn dankwoord zei Jan Hofman bijzonder trots op de onderscheiding te zijn, maar hij vond wel, dat deze niet alleen aan hem, maar aan het gehele KBO-bestuur toegekend had moeten worden. Zijn vrouw Dettie spelt Jan de onderscheiding op onder het toeziend oog van de heer Kremers

Inspiratieavond in Aalten.
Hoe verder als een kerk sluit? 14 oktober om 20.00 uur. Een kerk sluiten gaat gepaard met een rouwproces. Hoe nu verder? Wat drijft ons? Dat zijn de kernvragen. Praktische oplossingen zijn mooi, maar ze verwaaien als los zand wanneer er niet een innerlijke motivatie is. Een modern, eigentijds, en innerlijk geloof is de motor. Waarom voor een auto wel een APK en af en toe onderhoud? Dat geldt toch ook voor het onderhoud van ons geloof! Modern en devoot dus. Daarom deze avond op 14 oktober a.s.. Inloop om 19.30 uur. Wij starten om 20.00 uur in het parochiecentrum van de kerk aan de Dijkstraat in Aalten. Wat was de Moderne Devotie? Thomas á Kempis hoorde bij de Oost-Nederlandse beweging van de Moderne Devotie. In de Hanzestad Deventer was Geert Grote de grondlegger. De Moderne Devotie was een religieuze vernieuwingsbeweging. Men streefde naar een innerlijk geloof, naar eenvoud en gemeenschapszin, eigenlijk de idealen van de eerste christenen. Zo ontstonden er leefgemeenschappen van broeders en zusters, die bekend stonden als de broeders en zusters van het gemene (gemeenschappelijke) leven. Ook kloosters van de Moderne Devotie ontstonden. Het eerste in Windesheim en later o.a. ook het klooster Nazareth bij Bredevoort (1429 - ca. 1610) in het huidige buurtschap ’t Klooster, dat zijn naam dankt aan Nazareth. Ook parochianen uit andere dorpen waar een kerk is gesloten of gaat sluiten zijn zeer welkom.
Een vriendelijke groet, De beheercommissie van de geloofsgemeenschap St.- Helena in Aalten.

 

 

De eerste 30 dagen zijn me goed bevallen! Met deze humorvolle opmerking stelde de net aangestelde Kaplan Christian Fechtenkötter van de  Liebfrauenkirche zich voor aan de bezoekers van de viering bij het Hemdenerkreuz. Pastoor Goebbel van de St. Georg Kirche Bocholt ging samen met de kapelaan, vóór  in deze viering. Medewerking werd ditmaal verleend door het  Blasorchester IKL Lowick o.l.v. Marco Artz. Het thema van de viering was 'de Kruisverheffing'. Het herdenken aan de vondst van resten van het kruis waar Jezus aan gekruisigd zou zijn. Keizerin Helena zou rond het jaar 335 het Heilig Kruis gevonden hebben. De viering is voor veel Aaltenaren  tevens een herdenken aan de tijd, na de reformatie,  dat het in Nederland voor de katholieken verboden was te kerken. Net over de grens vond men toch een veilige plaats om de Eucharistie te vieren. Een zeventig tal gasten was samengekomen onder een warme wolkendeken.  

Met een welgemeende handdruk en een mooie bos bloemen hebben we vandaag afscheid genomen van  Harry Willemsen als vrijwillige van de  uitgifte van ons parochieblad. 12 jaar lang lagen de boekjes altijd netjes geordend klaar om meegenomen te kunnen worden door de vrijwilligers die het dan weer bezorgden in hun wijk. Allemaal mensen die bouwen aan de geloofsgemeenschap.  Waar zouden we zijn zonder de vrijwilliger? Harry, bedankt voor de inzet van al die jaren en we hopen je nog vaak in onze gemeenschap in goede gezondheid te ontmoeten.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292