Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

St. Helena | Aalten

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met ingang van 7 april nieuw telefoonnummer voor reserveringen: 06-83 13 71 02

Aantal bezoekers van vieringen verruimd vanaf 29 april. Zie het artikel Verruiming aantal aanwezigen bij viering.

We moeten gedenken maar gelukkig kunnen we ook vieren!

Dodenherdenking. Geen plechtigheid bij het monument aan de Wehmerstraat in Aalten. Het stormt. Het loopt tegen 14.00 uur. Op één staander hangt een krans van de gemeente Aalten. Er zijn al stukjes groen van afgewaaid. Met Hanny, ook lid van het Beraad van Kerken Aalten leggen we samen een bloemstuk neer naast het beeld, in de luwte ervan. Ik spreek een voorbede uit: 

God van ons mensen,  

Vandaag - op deze plek - bidden wij voor hen die

-ook in ons eigen land- leven te midden van onrecht:

van haat, racisme en discriminatie,

in verwarring, vernedering en uitbuiting,

in onzekerheid en eenzaamheid, angst, ziekte en dood.

Leer ons te dromen - opnieuw -

van een gezonde leefwereld

waar mensen zich in liefde, met empathie weten te verbinden

met elkaar, met vertrouwen in elkaar.

Waar we géven-om-elkaar !

Waar wij mogen leven in vrede en vrijheid

met elkaar !

 

 

Gerda.

op de derde zondag na Pasen zongen wij als openingslied  "Zing voor de Heer een nieuw gezang" Als cantor dwaalden mijn gedachten even af bij het zingen van de tweede en derde strofe, De natuur om ons heen maakt een zo mooie tijd door dat we er bijna niet genoeg van kunnen krijgen. De verwondering na een lange tijd van stilte en duisternis.  Het zichtbaar ontwaken van nieuw leven. Gelukkig zou ik bijna zeggen is het er ook nog koud bij want daardoor blijft het uitbundig ontwaken langer aan ons zichtbaar. Het onbegrijpelijke dat jaar in jaar uit aan ons oog wordt gepresenteerd. Geniet van de beelden die ik naar aanleiding van 'Het Wonder' heb gemaakt 

 

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

3 Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

 

Zondag 2 mei:
Barmhartige Heer, op deze vijfde zondag van Pasen bidden wij U voor de jonge Christenen in de grote en vervuilde steden van India. Geef dat zij werk kunnen vinden, waarmee zij een vast bestaan kunnen opbouwen en een gezin kunnen stichten. Bescherm deze jonge mensen tegen ziekte, uitbuiting en misbruik en ook tegen de verleiding die de huidige maatschappij met zich meebrengt.
Dit vragen wij U op voorspraak van de Heilige Joseph Luu, cathechist en martelaar, door Christus onze Heer.

Zondag 23 mei Pinksteren:
Almachtige God, U hebt gewild dat het Paasmysterie van Jezus van Nazareth zijn voltooiing bereikte op de vijftigste dag. Wij bidden U; laat de volkeren van oost en west en van noord en zuid uit hun verdeeldheid samenkomen voor dezelfde belijdenis.
Laat ieder in zijn eigen taal met vreugde hulde brengen aan Uw enig geboren Zoon Jezus Messias.
Wij vragen U; houd het vuur van Uw heilige Geest, die U op overweldigende wijze hebt geschonken aan Uw apostelen, steeds brandend in ons. Door Christus onze Heer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overweging Pasen 2021 Aalten

 

 De partij ‘Jezus leeft’ heeft bij de laatste verkiezingen 5015 stemmen behaald, waarvan 11 in Aalten. Niet zoveel, als je bedenkt dat het de kernboodschap van de christenen is. Jezus leeft! Vandaag vieren we het. Minder uitbundig dan andere jaren, maar vergeleken met vorig jaar al heel wat feestelijker. Maar wat vieren we eigenlijk?
Petrus en Johannes weten het nog niet, op die paniekerige paasmorgen, in de tuin bij het graf. Gewaarschuwd door Maria Magdalena rennen ze naar he graf van Jezus. Er lijkt iets van een wedstrijd plaats te vinden, waarbij de winnaar de verliezer toch voor laat gaan. Een eerste die laatste wordt, en omgekeerd…. Zou je dat al een stukje ‘Jezus leeft’ kunnen noemen? Er gebeurt verder niet zoveel, dat komt pas later, als Maria Magdalena alleen bij het graf achterblijft en iemand ontmoet van wie zij dankt dat het  de tuinman is. Pas als die haar bij haar naam aanspreekt, herkent ze hem: ‘Rabboeni, mijn meester!’ Je wordt herkend, iemand weet wie je bent. Zou dat ook een beetje ‘Jezus leeft” kunnen zijn? Wat het voor Petrus is gaan betekenen, horen we in de eerste lezing. Petrus is daar te gast bij een romeins officier, een heiden met zijn gevolg. Op zich was dat al een hele stap, waar hij heel wat drempels voorover moest. Want het was een bezetter, iemand die niet in de God van Israël geloofde, en hoorde bij het leger dat Jezus had gekruisigd. Als je daarbij gezien werd, was je voor je het wist het mikpunt van de trollen en twitteraars van die tijd. Er was een visioen voor nodig om hem zover te krijgen de uitnodiging aan te nemen en zo de kloof tussen jood en niet-jood, tussen ‘wij’ en ‘zij’  te overbruggen. Wilders die bij een Marokkaanse

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen