Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

St. Helena | Aalten

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Plaatsen reserveren voor vieringen:

Ga op deze website naar Vieringen en selecteer de gewenste viering of

bel het secretariaat op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 11:00 uur , T: 0544-46 46 63

Als je er nog iets bij in kunt proppen. Weer met een groot aantal vrijwilligers en volledig gesponsord is het gelukt om twee grote vrachtwagens  vol te krijgen met goederen voor Roemenië. 33 Ziekenhuisbedden, kleding, huishoudelijke artikelen, bedden, en veel incontinentiemateriaal. Twee ziekenhuizen staan te popelen om onze bedden en ook veel ouderen zijn geholpen met de goederen die zaterdag aankomen in Jibou. Nu de "Stichting Roemenië Aalten-Salaj" ophoudt te bestaan en we ook geen goederen meer aankunnen nemen rest ons alle gevers en sponsoren te danken voor de hulp. Ook alle vrijwilligers bedankt voor het helpen bij het laden en lossen van de goederen bij het verzamelen, opslaan en weer laden voor transport. Als de twee vrachtwagens volgende week weer veilig thuis zijn is er een mooie periode afgesloten. We zijn blij dat we het konden doen.

 

Parochiekamp 2021

Onder leiding van een groep enthousiaste jongeren gingen plm.  25 kinderen van de groepen 7 en 8 van de St. Jozefschool op dinsdag 20 juli met de fiets naar Doetinchem. Naar een hele mooie locatie van de plaatselijke Scouting. Wij mochten vrijdagavond even komen kijken om onze belangstelling te tonen en te zien hoe alles verliep. Nou, we troffen een hele groep vrolijke en blijde kinderen aan, die daar naar hartenlust konden spelen, zich uitleven en met elkaar leuke dingen doen. Daar zorgde de leiding wel voor. Op deze avond stond er een muzikale disco-avond gepland met een heuse dj! Vooraf werden de kinderen versierd met glitterige tatoeages. Het was een vrolijke boel! Na afloop stond er nog een spooktocht op het programma om daarna doodmoe naar bed te gaan en goed uit te rusten, want de volgende morgen moest iedereen weer op de fiets voor de terugtocht. Het was erg leuk om iedereen zo vrolijk en enthousiast te zien. Het weer werkte natuurlijk ook goed mee. Al met al een geslaagd parochiekamp, dat is zeker! Hulde aan alle vrijwilligers, die er hun tijd, energie en aandacht aan besteden!

 

 


Thuiskomst

De brug bij de kerk stond vol met ouders en grootouders om hun kroost op te wachten, die op de fiets terug keerden van een spannende week kamperen in Doetinchem. Zij keerden met de leiding terug van hun parochie-kampweek op de locatie van scouting Doetinchem. De vermoeidheid was op hun gezicht te lezen, maar ook het plezier dat ze die week gehad hebben met elkaar. Vier volle dagen hebben ze genoten en kijken nu terug op een onvergetelijke kampweek. Leiding jullie hebben het geweldig gedaan, bedankt hiervoor namens geloofsgemeenschap St. Helena.

 

 

 

 

klonk er in onze kerk toen de beheergroep uiteenzette wat de ontwikkelingen zijn nadat de kerk in februari 2022 aan de eredienst wordt onttrokken. Na inventarisatie tijdens bijeenkomsten met betrokken parochianen is duidelijk geworden dat de katholieke geloofsgemeenschap graag een gemeenschap met een eigen identiteit wil blijven. Het morgengebed, de KBO, de Caritas, het onderdak voor de AA, de koren, de administratie, enz, zijn daarbij kernpunten die aandacht en ook ruimte vragen. Hoe lossen we dit op? Een klein onderkomen bouwen, gebruik maken van de ruimte in de Josefschool zijn opties die overwogen zijn. Heel erg blij zijn we met de uitgestoken hand van de Protestante Gemeente Aalten.  Toen deze gemeente van onze problemen hoorde was er een eerste reactie; "Waarom komen jullie niet bij ons" ? We hebben ruimtes genoeg en onze bezettingsgraad wordt ook kleiner vanwege het hetzelfde tijdsbeeld als in de overige christelijke kerken. Daling van het bezoekersaantal en minder kerk betrokkenheid van de jongere generatie. Na meerdere overlegmomenten is duidelijk geworden dat wij, de Rk_ geloofsgemeenschap, met dit aanbod een warm welkom en een goed onderdak tegemoet kunnen zien. Er is nog niets concreets afgesproken maar de de uitgestoken hand geeft ons een heel warm gevoel. Na de vakantie zal het overleg verder gaan. U hoort zeker nog van ons. 

 

 

Maanden Juli-augustus 2021

Zondag 4 juli:
Eeuwige God, U ziet om naar hen, die op de vuilnishopen hun levensonderhoud zoeken. Wij vragen Uw liefdevolle bijstand voor de inwoners van Islamabad, Pakistan, die in schrijnende armoede leven. Vooral voor de jonge mensen, die vaak geen toekomst zien, die gebukt gaan onder vervuiling, lawaai en zware lasten. Wees hun nabij met de liefde en het licht van Christus; bemoedig hen met hoop op een betere toekomst; verlos allen, die U nog niet kennen uit de duisternis van het ongeloof. Dit op voorspraak van de zalige Jozef Kowalski, door Christus onze Heer.

Zondag 1 augustus:
Genadige God, nadat Hij zijn beulen uit liefde had vergeven, schonk Uw Zoon Jezus Christus de Heilige Geest. Wij willen U vandaag op verzoek van Paus Franciscus bidden voor de Kerk: dat zij de genade en kracht ontvangt van de heilige Geest om zichzelf te hervormen in het licht van het Evangelie. Dat velen opnieuw geraakt worden door de Blijde Boodschap, zich bekeren en de weg van ware vrede en gerechtigheid gaan. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Gerhard Hirschfelder, priester en martelaar, door Christus onze Heer.

Zondag 15 augustus:
God onze goede Vader, Uw grootste wonder is de herschepping van de mens in Uw Zoon Jezus Christus. Op dit hoogfeest ter ere van de Heilige Maagd Maria vragen wij Uw zegen voor alle moeders in Laos: om de liefde van Christus in hun hart. Dat zij de vrede, vreugde en schone wijsheid van de Blijde Boodschap steeds meer ervaren in de zorg voor hun kinderen. Wij bidden dat Uw Kerk in Laos mag groeien in geloof alsook in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, Door Christus onze Heer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292