De handen ineen voor nieuwe mede-inwoners. (Oekraïense) vluchtelingen, statushouders en asielzoekers. Mensen die onze hulp nodig hebben. We staan voor een grote uitdaging om hen op te vangen en te huisvesten. Een uitdaging die de gemeente Aalten graag samen met inwoners, organisaties en ook kerkgenootschappen aangaat. Op 9 februari vond daarom een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van kerkgenootschappen. Om samen de handen ineen te slaan. En ook uw hulp hebben we hard nodig. 

De asielketen in Nederland staat onder grote druk, het gebrek aan capaciteit in aanmeldcentrum Ter Apel en de asielzoekerscentra is nijpend. En vanwege de spanningen in de wereld verwachten we dat er de komende tijd nog veel meer mensen asiel zullen aanvragen. Om aan de broodnodige doorstroom in de asielketen bij te dragen, heeft de gemeente Aalten samen met Oost Gelre, Winterswijk en Oude IJsselstreek een tijdelijke opvang voor 135 statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) geopend in Lichtenvoorde. Voor gemeente Aalten gaat het om 40 personen in 16 gezinnen, die uiterlijk half augustus moeten zijn verhuisd van Lichtenvoorde naar woningen in de gemeente. 

Oekraïense vluchtelingen. De inzet van gastgezinnen om gevluchte Oekraïners in de afgelopen periode een veilige plek te bieden is bewonderenswaardig en verdient grote waardering. Zonder die inzet zou de opvang van deze vluchtelingen niet mogelijk zijn geweest. Hoewel we allemaal hoopten dat de oorlog al zou zijn geëindigd, blijkt helaas niets minder waar. Met het voortduren en nu zelfs verhevigen van de oorlog, is de kans groot dat meer mensen uit de Oekraïne zullen vluchten. De gemeente zet dan ook alles op alles om snel extra gemeentelijke opvangplekken te realiseren.  

Woningen voor alle doelgroepen  Momenteel wordt ongeveer 15% van de jaarlijks vrijkomende huurwoningen van de woningcorporatie gereserveerd voor bijzondere doelgroepen. Voor statushouders, maar ook voor bijvoorbeeld crisis- en maatschappelijke opvang. De gemeente werkt aan een huisvestingsplan voor alle doelgroepen, waarbij diverse mogelijkheden worden meegenomen: huizen, gebouwen, stukken grond voor tijdelijke bouw, enz. Ook wil de gemeente de komende 10 jaar 1.000 woningen nieuw bouwen, in alle kernen. 

Welkomst-cultuur De opvang en huisvesting van nieuwe inwoners zien we niet als het vervullen van een opdracht van het Rijk. Het is vooral het welkom heten van nieuwe buren en mede-inwoners. In aanvulling op het werk van Figulus en andere organisaties, en als steun voor de al zeer actieve Stichting Diaconale Hulpverlening, gaan vertegenwoordigers vanuit de kerken kijken hoe samen met kerkleden aan die welkomst-cultuur nog meer uitvoering kan worden gegeven.