De viering op zondag 14 mei stond geheel in het teken van de Heilig Maagd Maria.
Voorganger Hans de Graaf opende met het toepasselijke lied ‘Wees gegroet , O Sterre’, dat we allen meezongen. 
Zijn woorden: “In deze maand mei eren wij Maria. De moeder van Christus was de eerste gelovige. Een moeder die haar zoon trouw bleef. Ook in tegenspoed. Ook toen het heel moeilijk werd. In haar was de Geest van God werkzaam. Zij volgde de voetstappen van haar zoon, die Zoon van God genoemd wordt”. En wij spreken uit woorden van de litanie van Maria. Eretitels die aangeven wat zij betekent voor ons gelovigen. Wij willen Maria noemen als een voorbeeld van geloof, van toevlucht, van goede raad. Daarom ontsteken wij zeven vlammen.

De 7 Kaarsen werden aangestoken door 2 medewerkers aan de viering en daarbij werden  gebeden uitgesproken.

De eerste vlam:      Heilige Maria, Heilige Moeder van God, Heilige Maagd der maagden, Moeder van Christus, En Moeder van de Kerk, bid voor ons

De tweede vlam:    Moeder van goede raad,. Moeder van de Schepper, Moeder van de Zaligmaker, Eerwaardige Maagd, Lofwaardige Maagd,  Getrouwe Maagd, bid voor ons

De derde vlam:      Mystieke roos, Toren van David, Ivoren toren, Gouden huis, Ark van het verbond, Deur van de hemel, Morgenster, bid voor ons.

De vierde vlam:     Heil van de zieken, Toevlucht van de zondaren, Troosteres van de bedroefden, Hulp van de christenen, bid voor ons. 
De vijfde vlam:      Koningin van de engelen, Koningin van de martelaren, Koningin van alle heiligen, bid voor ons.

De zesde vlam:     Koningin in de hemel opgenomen, Koningin van de heilige rozenkrans, Koningin van het gezin, Koningin van de vrede,        bid voor ons

De zevende vlam: Laat ons bidden: Heer God, wij bidden U: schenk ons gezondheid van ziel en lichaam. Dat vragen wij op voorspraak van de  heilige Maria. Dat wij verlost worden van de tegenwoordige droefheid en eens de eeuwige vreugde mogen genieten.     Amen.

Een viering  met gezangen en gebeden, alles ter ere van Haar. Zo stond Maria  in het middelpunt op moeder dag 14 mei en eerden we haar in de Mariamaand Mei, als de moeder van Jezus, ons aller moeder en als moeder van altijd durende bijstand.

Bloemengroet:
Het bloemstuk, geplaatst op het altaar, werd na de viering op 14 mei naar een zieke medeparochiaan gebracht evenals het bloemstuk na de viering op 30 april j.l.

Voedselbank:

Wilt u nog een bijdrage leveren voor de voedselbank? Velen zullen u hiervoor dankbaar zijn.
Voor de maand juni s.v.p.: persoonlijke verzorgingsproducten brengen naar de voedselbankkast in het secretariaat bij de Zuiderkerk, Ludgerstraat no. 64 óf als het voor u gemakkelijker is mag u het ook brengen naar de ‘Stilteruimte’’ (onder de toren van de Oude Helenakerk aan de Landstraat) daar staat de voedselbankmand.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.