.......met als thema ‘Geweven Goed’ en voorganger Hans de Graaf.

De voorganger refereerde daarbij aan de families Driessen, de textielfabrikanten uit Aalten aan de Dijkstraat en aan de Hofstraat. Deze families betekenden veel voor de werkgelegenheid in Aalten
en zeker ook voor de R.K. gemeenschap in Aalten. Men kan stellen dat er zonder deze familie in Aalten géén R.K. geloofsgemeenschap zou zijn ontstaan.  Aandacht was er ook voor de patroonheilige van de wevers de H. Lambertus. Op 17 september is zijn de gedenkdag.
Deze familie, de wevers en de textielindustrie hebben een grote invloed gehad op de wording van Aalten en ook speciaal op de wording van onze R.K. geloofsgemeenschap na de reformatie én na de gang naar de Kruiskapel net over de grens bij Hemden. Daarbij kunnen we, in dankbaarheid, niet heen om de invloed van de familie Driessen. Er waren schenkingen van de families Driessen, een monstrans een kelk, edelstenen en geldelijke gaven om het hoofd boven water te kunnen houden. 
Op het oude kerkhof staat een groot gietijzeren kruis, dat door Anton Driesen is geschonken.
Veel leden van zijn familie liggen er begraven en ook oud-wevers zijn er begraven.

Maar geweven goed, het goed dat eens geweven werd, heeft ook te maken met ons eigen geweven goed, ons levenskleed, dat we weven voor het aangezicht van de Schepper van hemel en aarde, waarvan wij door Jezus Christus geloven, dat hij met ons geweven kleed begaan is. 
Ook al is ons eigen levenskleed niet zonder fouten, aan verval onderhevig of met rafels. Een levenskleed kan ook mooi zijn, waarin ervaring geweven is en vertrouwen in geloof.

Ook het levenskleed van de H. Lambertus was niet volmaakt. Zijn onvermoeide arbeid om mensen te wijzen op de kracht van het geloof en misstanden aan de kaak te stellen werden hem niet in dank afgenomen. Haatberichten en verdachtmakingen waren zijn deel en hij werd door vijanden in Luik om het leven gebracht.

Aan het eind van de vieringen werd ook de H. Maria geëerd met het lied ‘Salve Regina’

Nadien was er een samenzijn in Elim met koffie en thee en gezellig napraten.