Op zondag 19 mei, hebben we eerste Pinksterdag gevierd, bij prachtig weer, in de open lucht op het erf van de familie Meerdink in ‘Het Klooster’ een buurtschap bij Bredevoort, waar vroeger inderdaad zeer dichtbij het  klooster ‘Nazareth’ heeft gestaan.

Deze eerste Pinksterdagviering werd boven verwachting goed bezocht en de natuurgeluiden  van kakelende kippen, loeiende koeien en ook de haan de een pauw lieten flink van zich horen, droegen bij aan deze feestelijk viering. 
Rooms-katholiek Bredevoort hielden op deze mooie plek samen met Rooms-katholiek Aalten en de Protestantse gemeente Bredevoort een woord- en gebedsdienst met als voorgangers 

 
Hans de Graaf en Jos Wessels en ds. Ada Endeveld. De vocale begeleiding werd verzorgd door het katholiek kerkkoor van Bredevoort, aangevuld met enkele zangers van het voormalige herenkoor St. Cecilia uit Aalten.
De viering droeg als thema ‘Modern en Devoot’ met  uitzicht op het beeldje van de kanunnik op de splitsing Kloosterdijk-Hoeninkdijk.
Dit beeldje herinnert aan het voormalige klooster Nazareth dat hier in de nabijheid heeft gestaan. In 1429 kwamen kanunniken uit Windesheim bij Zwolle naar deze plaats om een klooster te stichten. De Geest van God dreef hen naar deze verlaten plek op de Schaarsheide; zo hoopten zij beter God te kunnen dienen. 
In het welkomstwoord door Hans de Graaf sprak hij over deze bijzondere plek, waar 595 jaar geleden het klooster heeft gestaan tot ongeveer 1600.
In de huidige tijd zijn Geloof en Kerk uit elkaar geraakt. Nu zijn we hier samen gekomen op deze plek, katholiek Aalten en Bredevoort en protestant Bredevoort, in de hoop, dat ook over hen de Geest van God vaardig moge worden op deze eerste Pinksterdag. Het was een katholieke viering die open stond voor iedereen.

 
Op de zevenarmige kandelaar werden de kaarsen ontstoken. ‘De zeven gaven van de H. Geest’ Een vlam voor: Inzicht-Raad-Sterkte-Kennis-Vroomheid-Ontzag voor God. 
In zijn overweging sprak Hans over: “Ook in je eigen omgeving lijkt de hemel de aarde te raken, zoals ook op deze plek in dit buurtschap ´Het Klooster´.
Ook de H. Maria kreeg aandacht zij is steeds verbonden met het Hoogfeest van Pinksteren en op de tweede Pinksterdag vieren we dan ook het feest van Maria, moeder van de kerk. 
Deze viering, met liederen en gebeden doet ons denken aan de openluchtvieringen met Hemelvaart in het verleden in de pastorietuin te Vragender. 
De natuurgeluiden begeleiden ons tot het eind van de viering en maakten de viering nog mooier.

Hans de Graaf vroeg 3 mensen naar voren en stelde hen de vraag: wat is voor jullie de geest van Pinksteren?
-Hun antwoorden: Vooral een vredig wereld – een drieluik van hoop is voor mij Kerst-
 Pasen en Pinksteren. 
-Op zondagen ging je altijd naar de kerk, daar wil je gewoon zijn. Mensen hebben niet zoveel 
 met het gebouw en vinden samen komen belangrijker.
-Ik denk altijd aan die vurige tongen, die neerdaalden boven alle mensen én in alle
 landen Om hen kracht te geven.

Aan het eind van de viering werd aan 2 vredesduiven hun vrijheid teruggegeven en zij verkozen spontaan het luchtruim.

 

Na de viering, die tot het einde begeleid  werd door natuurgeluiden die de viering nog mooier maakten, was er de mogelijkheid met elkaar gezellig na te praten met een kopje koffie/thee op het erf met iets bij de koffie. 

 

Onze speciale dank gaat uit naar de familie Meerdink, die de viering op deze prachtige plek op hun erf mogelijk maakte én naar allen die meewerkten aan deze openluchtviering. 

Bloemen voor Mevr. Meerdink en een bloemstukje voor zieke mensen, als een bloemengroet van de geloofsgemeenschappen.