De viering op zondag 7 juli van de R.K. geloofsgemeenschap in de Oude Helenakerk heeft een zeer actueel thema. Aanvang 9.30 uur. Voorganger is Hans de Graaf.
Het thema is 'Je wordt geroepen' en gaat over de zoektocht naar vrijwilligers.
Soms ervaren mensen, vaak vrijwilligers in organisaties, dat men roepende is in de woestijn. Je oproep om iets te doen om te helpen wordt niet gehoord. Het is ook een maatschappelijk probleem. Onze samenleving is mede afhankelijk van vrijwilligers. Vrijwilligers geven antwoord op een roepstem. Er is zo veel te doen om organisaties draaiend te houden. Het gaat daarbij om de dienst aan de medemens, het bewaren van het erfgoed en hand en spandiensten bij verenigingen. Er wordt voortduren geroepen om helpende handen. Ontbreken die, dan stokt er veel in onze samenleving. Ook om jongeren wordt geroepen, maar vaak is het antwoord: druk, druk, geen tijd. Er wordt weleens gezegd: mensen die gehoor geven aan een oproep, de vrijwilligers, zijn de smeerolie in onze samenleving. Ook kerken, met hun aan het leven zingevende tradities, kampen met krimp.