Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

H. Bonifatius / H. Ludgerus | Lichtenvoorde

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Zondag 8 januari, is er een extra collecte voor pastor Dave. Pastor Dave is pastor op de Filipijnen.
Van harte aanbevolen!

 

 

26 november t/m 18 december
Kleinschalige organisaties binnen de Katholieke gemeenschap die effectief en duurzaam samenwerken met partners in een ontwikkelingsland kunnen bij Adventsactie hun verhaal vertellen en om ondersteuning voor projecten vragen. Bij de selectie van projecten wordt gelet op de gelijkwaardigheid van de relatie, de inbedding en betrokkenheid van de lokale

The Messiah van Händel zingt Kerstmis tegemoet.
Onder deze titel zal Chris Fictoor op dinsdag 13 december 2022 in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum een inleiding verzorgen en met ons in gesprek gaan. De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de HH. Paulus- en Ludgerparochie nodigt u daarvoor van harte uit en wil u graag v.a. 19.15 uur met een kop koffie of thee welkom heten. De avond begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website, het kerkblad en de nieuwsbrief.

 

De administratie is op donderdagmorgen geopend van 10 tot 12 uur. U bent welkom voor een kopje koffie of zo maar een praatje. Er zullen ook enkele mensen van de pastoraatsgroep aanwezig zijn.

Nu de dagen weer kouder worden moet de kerk weer verwarmd worden.
Met de hoge energieprijzen van nu willen wij u vragen u vooral warm aan te kleden als u naar de kerk komt dan hoeft de verwarming niet zo hoog aan!

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

28 feb 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Vasten vanuit Bijbels perspectief
 
21 mrt 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Filmavond met Lion