Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

H. H. Martelaren van Gorcum | Rekken

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Bijna alle regels omtrent corona vervallen m.i.v. 25 september 2021, zie dit bericht voor meer informatie.

Zie hier voor een bericht voor de regels voor koorzang.

Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de kerk van de HH. Martelaren van Gorcum te Rekken.

Op 21 mei 2021 heeft Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, het decreet uitgevaardigd om de kerk van de HH. Martelaren van Gorcum te onttrekken aan de goddelijke eredienst. Het decreet is een gevolg van het voorgenomen beleid van het Parochiebestuur HH. Paulus en Ludger, zoals neergelegd in het bestuurlijk Beleids- en Gebouwenplan. Wij stellen u via deze mededeling in kennis van dit decreet. Binnen een termijn van 10 nuttige dagen, te weten tot en met 30 mei 2021, kunt u aan de Aartsbisschop een aangetekend verzoek richten voor verbetering of herziening van dit decreet.

U kunt hier het decreet lezen.

Het Parochiebestuur HH. Paulus en Ludger.

 

 

 

Wij heten u welkom op de pagina's van de locatie H.H. MARTELAREN VAN GORCUM te REKKEN,

Ook al is onze R.K. geloofsgemeenschap, net als onze dorpssamenleving, niet groot; u kunt ervaren  dat wij niet klein zijn in betrokkenheid en activiteit!

Wij heten u van harte welkom op deze site.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292