Bezinningsmomenten in de 40-dagentijd

Op aswoensdag 22 februari is er om 19.00u een eenvoudige vastenmaaltijd in de Jacobskerk, aansluitend daar ook een bezinningsmoment. 

Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden. Opgave is niet nodig.

Om 19u is er diezelfde avond in de katholieke kerk een eucharistieviering met aansluitend gelegenheid om het askruisje te ontvangen.

In de katholieke kerk H Jacobus is er op woensdag 1 maart 2023 om 19.30u een bezinningsmoment.

Op woensdag 8 maart om 19.30u in de doopsgezinde kerk Torenstraat 4

Op woensdag 15 maart om 19.30u bij christen gemeente de Ontmoeting Jeugdkerkstraat 5

Op 22 maart om 19.30u bij Life Jeugdkerkstraat 12

Op 29 maart om 19.30u bij het Leger des Heils Spoorstraat 25

Op 5 april om 19.30u bij de Molukse gemeente Immanuel Kloetenseweg 53.