Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

H. Jacobus | Winterswijk

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Together Days 21 - 24 april 2022

De Together Days zijn afgesloten met een Eucharistieviering en een gezellig samenzijn in Beltrum. Zie op deze website de verslagen van de activiteiten met daarbij de fotoalbums.

Programma

Donderdagavond 21 april opening met een verteltheater ‘Nieuw Begin’

Vrijdag 22 april pastorale, diaconale en ontmoetingsactiviteiten

Zondag 24 april Parochiedag voor allen!

 

We waren blij u te zien.

40 dagentijd: geplande bezinningsmomenten VAN HARTE WELKOM.

2 maart: bezinningsmoment vanaf 19.00 in de Jacobskerk.

9 maart: bezinningsmoment in De Ontmoeting vanaf 19.00 uur.

16 maart: bezinningsmoment bij LIFE vanaf 19.00 uur.

23 maart: bezinningsmoment in de Heilige Jacobuskerk 19.00 uur.

30 maart: bezinningsmoment in de Molukse kerk vanaf 19.00 uur.

6 april: bezinningsmoment nog onbekend

13 april: Vastenmaaltijd in de Jacobskerk om 18.30 uur. Aansluitend bezinningsmoment vanaf 19.00 uur.

 

De kerkhofcommissie doet een beroep op de medewerking van de rechthebbenden van een graf op onze katholieke begraafplaats aan de Tuunterstraat te Winterswijk. Voor het aanschrijven van de rechthebbende in verband met het aflopen van de grafrechten hebben wij het juiste adres nodig. Bent u na 1986 rechthebbende geworden en daarna verhuisd, en is dit nooit doorgegeven, wilt u dit dan s.v.p. alsnog doorgeven aan de kerkhofcommissie, Cilia Buiting, tel. 06 3098 2655. Indien u als familie weet dat de rechthebbende inmiddels is overleden, wilt u dan het adres van een ander familielied doorgeven. (In 30 jaar kan er veel veranderen.) Voor u allen waarschijnlijk een kleine moeite, maar voor de commissie scheelt dat veel speurwerk. Bij voorbaat hartelijk dank.

De voor de zondag opgegeven gebedsintenties kunt u vinden onder het kopje 'familieberichten'. Dit gebeurt omdat dit een beveiligd onderdeel is zodat zoekmachines deze gegevens niet kunnen vinden.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292