De laatste keer hebben we het gehad over onze voorouders, die in 15 maanden tijd, met man en macht de Sint Werenfriduskerk bouwden zonder alle hulpmiddelen, die we anno 2024 allemaal hebben….

Nu eens even kijken, hoe die bouw naar de plek waar het mooie Eggert orgel staat tot stand gekomen is.  Met echte vakmensen, werd de trap naar boven met stenen aangelegd. Met de rondingen in de muur, werd de trap naar de koorverdieping prachtig meegebouwd. Op de koorverdieping wordt bij iedere viering nog steeds gezongen. Met bewondering voor de koorleden, die veelal toch niet de allerjongsten meer zijn!  Immers: een aardige klim naar boven over deze kunstig aangelegde trappen.

Op 14 september aanstaandeis het weer Nationale Monumenten en Orgeldag. Een mooie gelegenheid, om eens “boven” te gaan kijken.
Op die dag kunnen we met eigen ogen een keer kijken naar het schitterende bouwwerk, met de naam: “Sint Werenfridus”.  
Een volgende keer gaan we wat verder in op ons prachtige Eggert orgel, met zijn fraaie klanken. Behalve, dat het orgel mooi bespeeld wordt, is datgene wat men hoort ook te danken aan de bijzondere  akoestiek, accoustiek  (moeilijk woord)  Simpel: mooi geluid in de kerk….

De pastoraatsgroep