Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

H. Werenfridus | Zieuwent

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Together Days 21 - 24 april 2022

De Together Days zijn afgesloten met een Eucharistieviering en een gezellig samenzijn in Beltrum. Zie op deze website de verslagen van de activiteiten met daarbij de fotoalbums.

Programma

Donderdagavond 21 april opening met een verteltheater ‘Nieuw Begin’

Vrijdag 22 april pastorale, diaconale en ontmoetingsactiviteiten

Zondag 24 april Parochiedag voor allen!

 

We waren blij u te zien.

Op zondagmiddag 10 april 2022 kon het Dames- en Herenkoor van de St. Werenfriduskerk dan eindelijk weer hun Ceciliafeest vieren. Niet zoals gebruikelijk op 22 november de dag van de kerkmuziekpatrones St. Cecilia, want dit was al niet meer mogelijk geweest sinds het jaar 2020.
We begonnen het feest met koffie en een lekker gebakje. De voorzitter opende het feest en stond stil bij de leden die ons de afgelopen 2 jaar zijn ontvallen. Daarna was het tijd voor de huldiging van onze jubilarissen, Ria Spekschoor-Bokkers die 50 jaar lid is en Bennie Boomgaars die 25 jaar lid is.
Een uitgebreider artikel staat in onze digitale nieuwsbrief van mei 2022.

Prachtige Paasmorgen

Een stralende zon op de ochtend van Eerste Paasdag; dat geeft een blij gevoel bij de kerkgangers in Zieuwent. En een zondagse Eucharistieviering in de H. Werenfridus met pastoor De Jong komt niet zo vaak voor.

Deze ochtend staat de H. Mis in het teken van ‘Het Licht van Christus’. De nieuwe Paaskaars wordt naar voren gebracht terwijl de heren van het koor zingen ‘Resurrexi’, ‘Verrezen ben Ik’.

Naast de oude, Gregoriaanse gezangen van Pasen klinkt er ook een speciaal gekozen lied voor Oekraïne: ‘Zoekend naar licht’. Hiermee wil de geloofsgemeenschap van de Werenfriduskerk de Oekraïense bevolking een hart onder de riem steken. Dat ze echt meeleven met de mensen daar, blijkt later ook bij het koffiedrinken na de viering. Voor de actie ‘Hart voor Oekraïne’ staat de actiemelkbus achter in de kerk en worden er vredesduifjes verkocht. In een klein uurtje levert dat een geweldig mooi bedrag op. Zo geweldig, dat besloten wordt de actie te verlengen.

En de voor de hand liggende gelegenheid hiervoor: “77 jaar Zieuwent in Vrijheid”. Op 5 mei, tijdens het Bevrijdingsontbijt op het Kerkplein, kan iedereen voor een klein bedrag in het bezit komen van zo’n Vredesduifje.

Wij vieren deze dag, dat wij al 77 jaar mogen leven in vrijheid. Wij gunnen anderen toch ook deze vrijheid.

Laat ook u op 5 mei uw hart spreken? Door mee te doen aan deze actie laten we als Zieuwent zien, dat we deze vrijheid aan de Oekraïense bevolking door willen geven!

Een hartelijk welkom aan alle nieuwe bewoners van de oude pastorie in Zieuwent.
Woonzorg Zieuwent opent vandaag haar deuren. Na een grondige verbouwing van het statige pand naast de H. Werenfriduskerk, kunnen de eerste appartementen in gebruik genomen worden.
En dat de buurt blij is met de nieuwe buren is goed te zien. Vrolijke vlaggetjes wapperen aan het hek en op de borden staat met grote letters ‘Welkom in de buurt!’
We wensen de bewoners en het personeel een mooie start en veel woon- en werkplezier in het hart van Zieuwent.

 

 

 

 

De regering heeft strenge maatregelen doorgevoerd. Ook wij als Zieuwentse kerk proberen te voorkomen dat het virus zich snel kan verspreiden. Daarom is besloten om alle vieringen in Zieuwent voorlopig niet door te laten gaan.

Dus de kerstviering op 1e kerstdag en ook de nieuwjaarsviering gaan niet door.

Zelfs het “kindje wiegen” op 2e kerstdag gaat niet door.
De kinderen mogen op school niet bij elkaar komen. Hier sluiten wij als kerk ons bij aan. Daarom worden de kinderen ook niet in de kerk bij elkaar gebracht.

Ook de vieringen op woensdagochtend gaan niet door.

Wat kan er nog wel in de kerk:

  • De kerk blijft open voor een bezoekje aan de kerststal. We hopen dat iedereen zich dan wel aan de afstand regels houdt.
  • De HH. Paulus-Ludger parochie houdt wel vier kerstvieringen, twee op Kerstavond en twee op Eerste Kerstdag,
    Deze vieringen zijn in Groenlo en Lichtenvoorde.
    Deze zijn alleen online te volgen. Het is niet mogelijk om naar deze vieringen heen te gaan.
    Alleen dus via de computer te bekijken.
  • Alle intenties van onze Werenfridus gemeenschap worden in Lichtenvoorde voorgelezen.

We hopen dat u begrip heeft voor deze maatregelen.
Met z’n allen hopen en bidden we voor betere tijden.

Opnieuw een bijzonder jaar waarin corona een hoofdrol heeft gespeeld. De avondklok, wel of niet vaccineren, de basisregels die nog steeds gelden. Nu de boosterprik ter bescherming. En we zijn er nog lang niet klaar mee.
Op dit moment zijn de avondvieringen in de katholieke kerken geschrapt. Fijn dat we overdag wel samen mogen komen om te vieren en gedenken.
Nu het einde van het jaar nadert willen wij u danken voor het in ons gestelde vertrouwen. Dank u wel voor de geldelijke ondersteuning die ten goede komt aan onze kerk. Daarnaast danken wij alle vrijwilligers voor hun inzet en wij hopen in 2022 weer op u te kunnen rekenen.
Wij bedanken ook de verschillende bedrijven die kosteloos hun diensten hebben aangeboden.
Wij wensen alle medeparochianen een Zalig Kerstmis en een voorspoedig 2022.


De Beheercommissie

365 nieuwe dagen om te dromen
te gaan en te komen
te ontvangen en te geven
en tussenin:
gelukkig en gezond te leven!

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292