Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

H. Werenfridus | Zieuwent

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Bijna alle regels omtrent corona vervallen m.i.v. 25 september 2021, zie dit bericht voor meer informatie.

Zie hier voor een bericht voor de regels voor koorzang.

Vorige week ontvingen de lezers van “DE KERKKLOK” bij dit blad een brief van  Beheercommissie Zieuwent (H. Werenfriduskerk). Er zijn zorgen over het voortbestaan van het zo vertrouwde Parochiehuis, een thuis voor vele Zieuwentse verenigingen.

 

Zieuwent, 12-10-2021

Onderwerp:  parochiehuis

Beste inwoners / parochianen,

De heer Freek Toebes, thans beheerder, heeft aangegeven zijn taken te willen beëindigen voor het parochiehuis. In overleg met  hem en de beheercommissie is besloten dat dit per 01-11-2021 zal zijn.  De verenigingen zijn middels een persoonlijke mail van Freek hiervan op de hoogte gebracht.

Het is zeer aannemelijk dat daarna geen zicht meer is op een andere beheerder.
In de afgelopen periode heeft de kerk een aanzienlijk deel van de vaste kosten van het parochiehuis overgenomen van Freek. De drijfveer daarbij was om het parochiehuis open te houden voor de verenigingen. Dat doel heeft de beheercommissie voor ogen gehad.

Er is inmiddels een overleg geweest met  Zieuwents Belang en de gemeente Oost-Gelre.
Op korte termijn staat er een overleg gepland met de verenigingen die gebruik maken van het parochiehuis, waarbij de toekomst van het parochiehuis besproken zal worden.
Samen hopen we tot een goede oplossing te komen waar elke vereniging bij gebaat is.

Heeft u vragen omtrent bovenstaande dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beheercommissie Henry Waalderbos.


Met vriendelijke groet,
Beheercommissie Zieuwent


Op 19 oktober is er een eerste overleg geweest met de verenigingen die gebruik maken van het parochiehuis, waarbij de toekomst van het parochiehuis besproken is.

Het was opnieuw spannend: mogen en kunnen we dit jaar wèl kermisvieren?
Wat in juni 2020 een prachtig jubileum-kermisweekend had moeten worden, viel door de Corona-pandemie helemaal in het water. Wat een teleurstelling!
Maar er kwam goed nieuws: het weekend van 2, 3 en 4 oktober mocht er, met inachtneming van de nieuwe Coronaregels, toch kermis gevierd worden in Zieuwent.
De opening vond volgens traditie plaats met een speciale weekendviering in de H. Werenfriduskerk met als thema: ‘Mooi da’j d’r bunt’.

Koningspaar en prinsenpaar komen de kerk binnen

In de viering hoorden we de volgende tekst, over de geschiedenis van de kermis:   
De kermis is een feest dat al héél erg lang bestaat. In de vroege Middeleeuwen werden al boerenkermissen gevierd. Dat was een feest in de open lucht met muziek, eten en drinken, rond de kerk van een dorp of stad.
De naam ‘kermis’ komt waarschijnlijk van het woord: ‘kerkmis’. De kerkmis was de mis en het feest dat de mensen vierden elk jaar  op de dag dat de kerk gewijd was . Eigenlijk dus het verjaardagsfeestje van de kerk in het dorp of de stad!

Verlichte kerk en attracties bij avondlicht

Het feest werd gevierd met een speciale hoogmis met zang en muziek. De kerk werd prachtig versierd en er waren kerkelijke optochten, processies, met priesters en beelden. In de Middeleeuwen groeide het uit tot een groots feest met muziek en dans, spelletjes, eten en drinken, handel en vermaak.
De middeleeuwer kende niet zoveel soorten van vermaak als wij nu. Die moest keihard werken om te overleven! Voor die mensen moet de kermis een geweldig opwindende gebeurtenis geweest zijn! Een kans om van alles te zien, te leren en te kopen. Of om nieuwtjes met vrienden en familie uit te wisselen en nieuwe mensen te ontmoeten. Bovendien was de kermis een mooie gelegenheid voor jonge mensen elkaar te ontmoeten!

Het hoogfeest van Maria ten hemelopneming op 15 augustus, had dit jaar in Zieuwent een extra feestelijke uitstraling. De H. Werenfriduskerk stond deze zondag echt helemaal in het teken van de Moeder Gods. Het Mariabeeld, dat de familie Döppen onze kerk geschonken heeft en dat in opdracht van de beheercommissie in een nieuw jasje is gestoken, werd eindelijk onthuld.

Alle aanwezigen hadden bij binnenkomst een kaarsje ontvangen. En tijdens het slotlied ‘Lied van de kaars’ liepen allen in processie met de brandende kaars naar achteren, waar het Mariabeeld nog onder een doek verscholen stond. Een kort woord van Henry Waalderbos (beheercommissie) en dan het grote, spannende moment. Zus Tineke en broer Hans Döppen mochten, op de verjaardag van hun overleden vader Henk, het beeld uit hun jeugd aan iedereen gaan tonen. Er klonk applaus en Hans riep uit, dat het nog nooit zo mooi geweest was. Na een dankwoordje van Tineke namens de familie, was er koffie en thee met wat lekkers, achter in de kerk. Al met al een toepasselijke en goed geslaagde viering. En dat Omroep Gelderland aan dit bijzondere verhaal aandacht wilde besteden, maakte het voor de familie nog een beetje feestelijker. Met de komst van dit Mariabeeld, is aan het interieur van de H. Werenfriduskerk in Zieuwent weer een pareltje toegevoegd.

De onthulling van het beeld was ook een item in het nieuws van Omroep Gelderland. Ga naar hier naar het bericht bij Omroep Gelderland.

Deze week ontvingen de ruim 120 vrijwilligers van de H.Werenfriduskerk een mooie blijk van waardering. Ondanks deze coronatijd zijn zij nog steeds actief in de vele werkgroepen in en rondom onze kerk en het dorp Zieuwent. De beheercommissie wil al deze mensen hiervoor hartelijk bedanken en heeft samen met Freek Toebes van Het Witte Paard een lekker verwenpakketje samengesteld. Op de bijgevoegde bedankkaart staat een treffend gedicht over 'De vrijwilliger’.

De pakketbezorgers , òòk weer Werenfridus-vrijwilligers, toverden met zo’n originele attentie een brede glimlach op vele gezichten en gaven de mensen een warm gevoel. Een zéér geslaagde verrassing!!!

gedicht vrijwilliger

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292