Het parochiebestuur heeft het bericht van de aartsbisschop ontvangen dat, in verband met het samengaan van de voormalige parochies St. Ludger en St. Paulus, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo is aangewezen als eucharistisch centrum van de parochie HH. Paulus en Ludger. De aartsbisschop heeft hiermee het advies gevolgd dat de beide voormalige parochiebesturen hem in het kader van de fusieaanvraag hadden voorgelegd. In het eucharistisch centrum is de zondagse viering van de eucharistie in principe gegarandeerd, alsmede o.a. de vieringen van de hoogfeestdagen.
In de St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde zal evenwel zoveel mogelijk de zondagse eucharistieviering voortgang vinden. Voor deze kerk komt hierdoor de gunstige ruimte om ook andere mogelijkheden om samen te vieren te laten plaatsvinden.
Met één priester, één diaken en één pastoraal werkster in het pastoraal team blijven we evenwel kwetsbaar. We hopen dat er versterking komt voor het team.
Tenslotte hopen we ook dat er spoedig een verruiming komt in de coronamaatregelen zodat er meer dan het maximum aantal van dertig kerkgangers fysiek kan meevieren.