Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 17 april 2021:

 

Pastoraal

 • Het document: “Uitvaartbeleid HH. Paulus en Ludgerparochie” is besproken, op enkele punten iets bijgesteld en vervolgens vastgesteld.
 • Er wordt een nieuw team samengesteld voor de pastorale noodwacht. Er wordt nog gezocht naar een online registratiesysteem.
 • Per 1 juli verzorgen de liturgiegroepen van de volgende locaties nog maximaal één weekendliturgie per maand: Aalten, Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Meddo, Neede en Rietmolen.
 • Er komt een artikel van pastoraal werkster C. Roetgerink in de Gelderlander over onze parochie in Coronatijd.
 • De lectorentraining staat gepland voor zaterdag 11 september 2021.
 • Het pastoraal team denkt na over hoe het verder moet na corona.
 • Diaken C. Peters begeleidt een onderzoek naar revitalisering van de geloofsgemeenschap H. Jacobus te Winterswijk. De resultaten ervan worden in juni besproken tijdens het gezamenlijke overleg met het pastoraal team en uiteraard met de locatie.

Bestuur

 • De agenda van de bestuursvergadering van juni wordt wat korter omdat het pastoraal team aansluitend aanschuift voor gezamenlijk overleg.
 • T. de Vries meldt dat de externe accountant van Bonsen en Reuling zich een keer wil komen voorstellen.
 • De benoeming van dhr. B. Brockötter loopt dit jaar af. Aandacht voor opvolging is vereist.

Personeel en Vrijwilligers

 • B. Hummelink: er zijn vragen vanuit Lichtenvoorde over het AED-beleid. Komt op de agenda van de volgende vergadering.
 • B. Bomers en mevr. B. Hummelink hebben een bezoek gebracht aan de beheercommissie van Mariënvelde.

Geloofsgemeenschappen

 • Bredevoort: Pastoor H. de Jong en dhr. J. Rosendaal hebben er een positief gesprek gehad.
 • Eibergen: er wordt op verzoek van de beheercommissie Eibergen een bijeenkomst gepland.
 • Winterswijk: er zijn offerte voor de verharding van de paden op de begraafplaats.

Gebouwen en beheer

 • Vragender: het eindverslag van de liquidatie commissie ziet er goed uit.
 • H. de Graaf ervaart dat er haast gemaakt moet worden met een centrale opslag van de religieuze kunst uit de kerken die aan de goddelijke eredienst zijn en worden onttrokken. Beoogde locatie is de ruimte links boven het priesterkoor van de Bonifatiuskerk te Lichtenvoorde. Mevr. Hummelink neemt dit mee richting de betreffende beheercomissie.
 • Beltrum: er is één offerte voor herstel van het dak van de pastorie: meer offertes aanvragen. Kwestie in handen leggen van Boerman Kreek te Steenderen.

Financiën

 • De jaarrekening over 2020 van de voormalige St. Paulusparochie is besproken en vastgesteld. Kostenbeheersing is noodzakelijk. Voor de toekomst moet gekeken worden hoe die sluitend te maken.
 • Ton de Vries presenteert de geconsolideerde jaarrekening van de HH. Paulus en Ludgerparochie, samengesteld op basis van de jaarrekeningen van de twee afzonderlijke parochies. De penningmeester wil in volgende vergaderingen op onderdelen inzoomen. Gezien deze matige tijden is de penningmeester niet echt ontevreden. De geconsolideerde jaarrekening wordt vastgesteld.
 • Er moet wel meer aandacht komen voor de Actie Kerkbalans. Die is erg belangrijk voor de parochie, maar is in 2021 niet overal vlekkeloos verlopen.

Communicatie

 • Het plan over de communicatie via parochieblad, nieuwsbrief, website en facebook en ieders rol daarin wordt verder uitgewerkt.

Begraafplaatsen

 • G. Bartels: is in Zieuwent geweest en volgende week naar Meddo.

 

De volgende vergadering van het parochiebestuur staat gepland op 15 mei 2021. 

Namens de parochie HH. Paulus en Ludger,
Berry Brockötter, portefeuille Communicatie