Logo wereldbijeenkomst voor het gezin

Gebed

Hemelse Vader,
We komen hier voor U om U te loven
en om U te bedanken voor het grote geschenk van de familie.
We bidden tot U voor alle gezinnen
ingewijd door het sacrament van het huwelijk.
Mogen ze elke dag de genade herontdekken die ze hebben ontvangen,
En mogen ze als kleine huiskerken weten hoe ze van
Uw aanwezigheid kunnen getuigen
en van de liefde waarmee Christus de Kerk liefheeft.
We bidden tot U voor alle families die geconfronteerd worden
met moeilijkheden en lijden
veroorzaakt door ziekte of omstandigheden waarvan alleen U weet.
Ondersteun ze en maak ze bewust
van het pad naar heiligheid waarop U hen roept,
zodat ze Uw oneindige barmhartigheid mogen ervaren
en nieuwe manieren vinden om in liefde te groeien.
Wij bidden U voor kinderen en jongeren:
mogen ze U ontmoeten en vreugdevol reageren
op de roeping die U voor hen in gedachten hebt;
We bidden voor ouders en grootouders: mogen zij weten
dat ze tekenen zijn van het vader- en moederschap van God
in de zorg voor de kinderen die U hen naar lichaam en geest toevertrouwt;
en voor de ervaring van broederschap
die de familie aan de wereld kan geven
Heer, sta toe dat elk gezin
hun specifieke roeping tot heiligheid in de Kerk zou kunnen beleven
als een oproep om missionaire discipelen te worden,
in dienst van leven en vrede,
in gemeenschap met onze priesters, religieuzen,
en alle roepingen in de Kerk.
Zegen de wereldbijeenkomst van gezinnen.
Amen.