Logo Ontmoeting en InspiratieOnder deze titel zal Niek Nijhuis in de interkerkelijke vredesweek op dinsdag 20 september 2022 in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum met ons in gesprek gaan. De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de HH. Paulus- en Ludgerparochie nodigt u daarvoor van harte uit en wil u graag v.a. 19.15 uur met een kop koffie of thee welkom heten. De avond begint om 19.30 uur.

Geen thema is in deze tijd actueler gezien de geopolitieke ontwikkelingen in m.n. Europa. De vraag stellen is één, het antwoord stelt ons voor een groot dilemma, ook vanuit christelijk perspectief.
Niek Nijhuis, diaken en sinds 2015 geestelijk verzorger in het leger – krijgsmachtaalmoezenier, zal ons meenemen in deze problematiek. Voor deze functie was hij pastoraal werker in Twente. Hij is getrouwd en vader van 4 kinderen.

Achtergrond informatie:

Artikel Trouw 24 maart 2022
Artikel Trouw 11 juni 2022
Artikel Trouw 16 juni 2022