Mary-monstrance- Pete Haack

Maria was de eerste monstrans - door het voortdurende werk van genade - en onze reactie op Gods liefdevolle uitnodigingen - zijn we geroepen om "levende monstransen" te worden, levende tabernakels, waarin de Heer woont. Net als Maria, de Moeder van de Heer - en de moeder van allen die haar Zoon volgen - worden wij uitgenodigd om ons "Fiat", onze overgave van liefde, ons "Ja" aan de God van liefde te geven en Hem geestelijk te laten vormen in ons.

Gebed tot Maria 

Moge mijn hart groot
en diep zijn als de zee, 
ontvankelijk als het hart van Maria, 
Moeder van alle gelovigen. 
Moge mijn mededogen 
zacht en vriendelijk zijn
als de zon in het voorjaar. 
Moge het schaduw geven en beschutting 
als een plataan in de zomer. 
Moge het sterk en standvastig zijn
in de herfst als de wind
het blaad laat vallen. 
Moge het in de barre winter 
branden als een barmhartig vuur. 

Moge mijn liefde, 
zachtaardig en vriendelijk zijn, 
zoals de liefde van Maria, 
troosteres van de bedroefden.  
Amen. 

Maria, het eerste Tabernakel en zorg voor Christus