Op zondag 17 september 2023 om 10:00 uur vindt de laatste viering van de H. Eucharistie plaats in de Christus Koning in Lievelde. De Parochie HH. Paulus en Ludger is na overdracht van de kerk geen eigenaar meer van het gebouw. De nieuwe eigenaar is de ‘Stichting Behoud Kerkgebouw Lievelde’. Aan de Aartsbisschop van Utrecht is op 30 juni 2023 een verzoek gezonden voor toestemming tot deze overdracht d.m.v. een decreet tot onttrekking van de Christus Koning kerk aan de goddelijke eredienst. De huidige tijden van landelijk afnemend kerkbezoek maakt de keuze tot het sluiten van kerken begrijpelijk, maar niet minder emotioneel. Dat geldt ook voor Lievelde. De geloofsgemeenschap Lievelde is in 1945 ontstaan en de kerk werd op 24 juli 1954 geconsacreerd. Na 70 jaar gaat de geloofsgemeenschap van Lievelde nu zonder eigen kerkgebouw verder als onderdeel van de parochie HH. Paulus en Ludger.

Op 17 september gaan pastoor H.A.M. de Jong en diaken C.G.J. Peters om 10:00 uur voor in de laatste eucharistieviering. Het herenkoor verzorgt de gezangen. Het verzoek aan de Aartsbisschop is, om per 2 oktober 2023 de kerk aan de goddelijke eredienst te onttrekken. Vanaf die datum kunnen er in de Christus Koning kerk door de geloofsgemeenschap Lievelde uitsluitend woord- en gebedsvieringen worden gehouden. De data en tijden van deze vieringen worden tijdig bekend gemaakt.

De beheercommissie blijft aanspreekbaar voor parochianen. De geloofsgemeenschap van Lievelde probeert enkele pastorale activiteiten lokaal te verzorgen. In een flyer die in Lievelde huis-aan-huis- verspreid is, staat vermeld op welke wijze de pastorale zorg voor de parochianen van Lievelde georganiseerd is.