Een nieuw begin

Regelmatig ging Jezus op bezoek bij tollenaars en zondaars en Hij at met hen. Hij hoopte dat zij hun leven zouden beteren en zich bekeren. Hij ziet zó graag dat wij het goede doen en het kwade afwijzen. Dat we groeien in waarachtig mens zijn en leven naar Gods bedoeling. Zo mogen we in de spiegel van ons leven kijken, ons geweten onderzoeken en open zijn in wat op ons drukt. Ieder die er eerlijk om vraagt, ontvangt Gods vergeving. Voorwaarde is wél dat je er zelf bewust om vraagt, dat je spijt en berouw hebt over wat is gebeurd en het voornemen hebt om je leven te beteren. Biechten is je hart luchten en je weer toevertrouwen aan de Heer. Een paaservaring. Een nieuw begin.

Ook kinderen en jongeren

Ook de kinderen die binnenkort hun eerste communie ontvangen, hebben - op hun niveau -, ieder afzonderlijk een gesprekje met de priester over wat verkeerd was, spijt hebben en een nieuw begin maken. Zo maken we hen ook vertrouwd met dit sacrament. Als ik zie hoe blij het hen maakt, wens ik ook onze ouderen deze vreugde toe. Een lichte toename zie ik bij jongeren die de heilzame werking van dit mooie sacrament ontdekken.

Waar en wanneer

Elke vrijdagochtend is in Groenlo biechtgelegenheid voor en na de eucharistieviering van 9:00 uur.

Rond Pasen zijn er de volgende mogelijkheden:

- zondag 17 maart, in Lichtenvoorde, van 10:00 tot 10:45 uur;

- Witte Donderdag 28 maart, in Groenlo, na de avondmis tot 21:30 uur;

- zaterdag 30 maart, in Groenlo, van 17:00 tot 18:00 uur;

- zondag 7 april, in Groenlo, tijdens het Uur van de Goddelijke Barmhartigheid vanaf 15:00 uur;

- woensdag 10 april, in Lichtenvoorde, bijeenkomst gebedsgroep, vanaf 13:00 uur.

Een afspraak maken voor een biecht(gesprek) op een ander tijdstip of een andere plaats is altijd mogelijk. Dit kan ook wanneer u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen.

Desgewenst kunt u ook bij de vieringen waarin hij voorgaat assisterend priester J. Baneke benaderen.

 


Pastoor H.A.M. de Jong